لیست قیمت دوچرخه

نمایش کامل لیست
#تصویرنام محصولقیمت قبل (تومان)قیمت جدید (تومان)تغییر قیمت (تومان)تغییرات
1دوچرخه بچه گانه جوکر سایز 12دوچرخه بچه گانه جوکر سایز 122,320,000 2,100,000 220,000 
5دوچرخه دخترانه کافیدیس سایز 12 صورتیدوچرخه بچه گانه کافیدیس مدل C12-002HR سایز 123,250,000 2,550,000 700,000 
7دوچرخه بچه گانه راک سایز 12 قرمزدوچرخه بچه گانه راک ROCK سایز 122,800,000 2,800,000 ---
8دوچرخه بچه گانه المپیا مدل new سایز 12دوچرخه بچه گانه المپیا مدل NEW سایز 122,800,000 2,250,000 550,000 
9دوچرخه بچه گانه پرادو مدل 704 سایز 12دوچرخه بچه گانه پرادو مدل 704 سایز 122,850,000 2,200,000 650,000 
10دوچرخه بچه گانه پرادو مدل 704 سایز 16دوچرخه بچه گانه پرادو مدل 704 سایز ۱۶3,100,000 3,100,000 ---
11دوچرخه بچه گانه prado رنگ قرمزدوچرخه بچه گانه پرادو مدل 704 سایز ۱۶3,100,000 3,100,000 ---
12olympia-s16822-kid-bikeدوچرخه بچه گانه المپیا مدل S16822 سایز 162,900,000 2,900,000 ---
13دوچرخه بچه گانه رالکس سایز 16دوچرخه بچه گانه رالکس مدل راپانزل سایز ۱۶3,100,000 3,100,000 ---
14دوچرخه دخترانه راک سایز 12دوچرخه بچه گانه راک ROCK سایز 122,950,000 2,550,000 400,000 
15دوچرخه بچه گانه راکی مدل R204 سایز 16دوچرخه بچه گانه راکی مدل R204 سایز 163,000,000 2,450,000 550,000 
16دوچرخه المپیا سایز 16 مدل فستیوالدوچرخه بچه گانه المپیا مدل فستیوال سایز 163,090,000 3,090,000 ---
17prado-hr140-kid-bike-16دوچرخه بچه گانه پرادو مدل HR140 سایز ۱۶3,000,000 3,000,000 ---
18دوچرخه دخترانه اکی سایز 12دوچرخه بچه گانه اکی مدل 12002 سایز 122,900,000 2,900,000 ---
19دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR20707 سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR20707 سایز 203,470,000 3,470,000 ---
20دوچرخه کودک المپیا مدل HR20707 سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR20707 سایز 203,470,000 3,470,000 ---
21دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR20707دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR20707 سایز 203,470,000 3,470,000 ---
22دوچرخه بچه گانه Prado مدل bmx سایز 20دوچرخه بچه گانه پرادو BMX سایز 203,500,000 3,500,000 ---
24دوچرخه بچه گانه پرادو سایز12 مدل استاردوچرخه بچه گانه پرادو دو کمک مدل Star سایز 123,510,000 2,950,000 560,000 
25دوچرخه بچه گانه ویوا مدل باربی سایز 16دوچرخه بچه گانه ویوا مدل باربی سایز 163,750,000 3,350,000 400,000 
26دوچرخه بچه گانه گرند مدل فلوریستدوچرخه بچه گانه گرند مدل فلوریست سایز 203,800,000 3,800,000 ---
28دوچرخه کودک گرند مدل MN20144دوچرخه بچه گانه گرند مدل MN201444,050,000 4,050,000 ---
29دوچرخه بچه گانه گرند مدل MN201444,050,000 4,050,000 ---
30دوچرخه بچه گانه گرند مدل MN20144دوچرخه بچه گانه گرند مدل MN201444,050,000 4,050,000 ---
31دوچرخه بچه گانه جیانت سایز 20دوچرخه بچه گانه جیانت مدل GT900 سایز 204,500,000 4,100,000 400,000 
33دوچرخه اورلرد مدل Ls11دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل LS11 سایز 124,300,000 3,830,000 470,000 
34دوچزخه بچه گانه اورلرد سایز 16 رنگ آبیدوچرخه بچه گانه اورلرد سایز 164,300,000 4,000,000 300,000 
35دوچرخه بچه گانه ویوادوچرخه بچه گانه ویوا مدل سوپر بایک سایز 164,100,000 4,100,000 ---
36دوچرخه بونیتو strong 1vدوچرخه کوهستان بونیتو مدل STRONG 1V سایز 244,800,000 4,800,000 ---
37دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل Space سایز 20دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل Space سایز 204,960,000 4,600,000 360,000 
38دوچرخه گالانت مدل G20دوچرخه کوهستان گالانت مدل G20 سایز 265,450,000 5,450,000 ---
39دوچرخه المپیا مدل اسپرت استیل سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل STEEL SPORT سایز 265,050,000 4,960,000 90,000 
41دوچرخه کوهستان کوبیک مدل AX1دوچرخه کوهستان کوبیک مدل AX1 سایز 247,250,000 7,000,000 250,000 
42دوچرخه کوبیک مدل AX1 سایز 24دوچرخه کوهستان کوبیک مدل AX1 سایز 247,250,000 7,200,000 50,000 
43دوچرخه راپیدو r4دوچرخه کوهستان راپیدو مدل R4 سایز 267,400,000 7,400,000 ---
44دوچرخه راپیدو مدل r5 سایز 26دوچرخه کوهستان راپیدو مدل R5 سایز ۲۶7,800,000 7,800,000 ---
45دوچرخه کوهستان هانتر مدل 725 سایز 26دوچرخه کوهستان هانتر مدل 725 سایز 27.57,700,000 7,550,000 150,000 
46دوچرخه ولوپرو مدل Confort Line سایز 26دوچرخه ولوپرو مدل Comfort Line سایز 268,100,000 8,100,000 ---
47دوچرخه ولوپرو مدل VP2000دوچرخه ولوپرو مدل VP2000 سایز 268,090,000 8,090,000 ---
48دوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 26دوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 268,300,000 8,300,000 ---
49velopro-vp3000-bicycleدوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 268,300,000 8,300,000 ---
54دوچرخه شهری کنوندل مدل ROYAL سایز 24دوچرخه شهری کنوندل مدل ROYAL سایز 248,500,000 8,500,000 ---
56دوچرخه شهری کنوندل مدل توریسم F1 سایز 28دوچرخه شهری کنوندل مدل توریسم F1 سایز 288,700,000 8,700,000 ---
57دوچرخه شهری کنوندل مدل ROYAL سایز 26دوچرخه شهری کنوندل مدل ROYAL سایز 288,900,000 8,900,000 ---
58دوچرخه کوهستان راپیدو مدل R6 سایز ۲۹دوچرخه کوهستان راپیدو مدل R6 سایز ۲۹8,900,000 8,900,000 ---
59دوچرخه cross مدل viper c m390دوچرخه کراس مدل Viper C M390 سایز 27.59,500,000 9,500,000 ---
60دوچرخه کوهستان ریباک کامارودوچرخه کوهستان ریبوک مدل کامارو Camaro سایز 269,700,000 9,700,000 ---
61دوچرخه کوهستان فیلا مدل آربو سایز 26دوچرخه کوهستان فیلا مدل کاربو KARBO سایز 269,800,000 9,800,000 ---
62دوچرخه کوهستان فیلا مدل پنتیوم سایز 26دوچرخه کوهستان فیلا مدل پنتیوم سایز 2610,100,000 10,100,000 ---
63دوچرخه کوهستان شاتل مدل aphix سایز 26دوچرخه کوهستان شاتل مدل APHIX سایز 2610,200,000 10,200,000 ---
64دوچرخه کوهستان فلش مدل تیم سایز 29دوچرخه کوهستان فلش مدل تیم TEAM 4 سایز 2912,600,000 12,600,000 ---
65دوچرخه فونیکس zk500دوچرخه کوهستان فونیکس مدل ZK500 سایز ۲۷٫۵15,420,000 15,420,000 ---
70دوچرخه کوهستان المپیا مدل ML-SPIDER سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل ML-SPIDER سایز 265,000,000 5,000,000 ---
71دوچرخه کوهستان المپیا مدل SUMMER S80 سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل SUMMER S80 سایز 264,700,000 4,700,000 ---
72دوچرخه کوهستان المپیا مدل ردبول REDBULL 01 سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل ردبول REDBULL 01 سایز 264,350,000 4,350,000 ---
73دوچرخه وینر سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل وینر سایز 265,350,000 5,350,000 ---
74دوچرخه کوهستان المپیا مدل وینر سایز 265,500,000 5,500,000 ---
75دوچرخه کوهستان فاریس مدل bobcat سایز 24دوچرخه کوهستان فاریس مدل bobcat سایز 246,000,000 6,000,000 ---
76دوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 24دوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 247,700,000 7,700,000 ---
79دوچرخه کوهستان گالانت مدل V30 سایز 26دوچرخه کوهستان گالانت مدل V30 سایز 265,500,000 5,500,000 ---
80دوچرخه بچه گانه المپیا مدل PLAYER-21SP سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل PLAYER-21SP سایز 204,150,000 3,700,000 450,000 
81دوچرخه بچه گانه المپیا مدل SPIDER 01 سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل SPIDER 01 سایز 204,450,000 4,450,000 ---
82دوچرخه بچه گانه ویوا مدل batman سایز 20دوچرخه بچه گانه ویوا مدل بتمن سایز 205,900,000 5,900,000 ---
85دوچرخه کوهستان گالانت مدل V40 سایز 26دوچرخه کوهستان گالانت مدل V40 سایز 265,200,000 5,200,000 ---
86دوچرخه کودک prado مدل 140دوچرخه بچه گانه پرادو مدل 140 سایز 203,600,000 3,250,000 350,000 
87دوچرخه کوهستان فیلا فلتدوچرخه کوهستان فیلا مدل فلت Felt سایز 2610,600,000 10,600,000 ---
88دوچرخه بچه گانه المپیا مدل اسکوتر سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل اسکوتر سایز 204,100,000 4,100,000 ---
89دوچرخه کوهستان المپیا مدل Player 21SP سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل Player 21SP سایز 264,250,000 4,250,000 ---
90دوچرخه کوهستان المپیا مدل SPIDER 01 سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل SPIDER 01 سایز 264,750,000 4,750,000 ---
91دوچرخه المپیا وینر سایز 27.5دوچرخه کوهستان المپیا مدل وینر سایز 27.55,050,000 5,050,000 ---
92دوچرخه کوهستان هامر مدل H605 سایز 27.5دوچرخه کوهستان هامر مدل H605 سایز 27.59,950,000 9,800,000 150,000 
93دوچرخه فونیکس مدل zk100دوچرخه کوهستان فونیکس مدل ZK100 سایز 247,000,000 6,610,000 390,000 
94دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 29دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 298,000,000 7,400,000 600,000 
95دوچرخه کوهستان الکس مدل MACAN سایز 27.5دوچرخه کوهستان الکس مدل MACAN سایز 27.58,250,000 7,990,000 260,000 
96دوچرخه کوهستان فاریس مدل bobcat سایز 24دوچرخه کوهستان فاریس مدل bobcat سایز 265,800,000 5,800,000 ---
97دوچرخه بچه گانه پرادو مدل 601 سایز ۱۶دوچرخه بچه گانه پرادو مدل HR601 سایز ۱۶3,650,000 3,099,000 551,000 
98دوچرخه بچه گانه المپیا مدل دوما سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل دوما سایز 204,050,000 4,050,000 ---
99دوچرخه کوهستان هانتر مدل 804D سایز 26دوچرخه کوهستان هانتر مدل 804D سایز 265,200,000 5,200,000 ---
100دوچرخه کوهستان رویال مدل اسلیپر کلاسیک سایز 20دوچرخه بچه گانه رویال مدل اسلیپر کلاسیک سایز 206,150,000 6,150,000 ---
101دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 26دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 266,800,000 6,800,000 ---
102دوچرخه رویال مدل اسلیپر سایز 24دوچرخه کوهستان رویال مدل اسلیپر کلاسیک سایز 247,250,000 7,250,000 ---
103دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 27.5دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 27.57,300,000 6,900,000 400,000 
104دوچرخه رویال مدل اسلیپر کلاسیک سایز 26دوچرخه کوهستان رویال مدل اسلیپر کلاسیک سایز 265,800,000 5,800,000 ---
105دوچرخه بچه گانه فیفا مدل F8000 سایز 20دوچرخه بچه گانه فیفا مدل F8000 سایز 205,500,000 5,400,000 100,000 
106دوچرخه کوهستان فیفا مدل Porter سایز 26دوچرخه کوهستان فیفا مدل Porter سایز 269,200,000 9,200,000 ---
107دوچرخه فیفا سایز 26دوچرخه کوهستان فیفا مدل متال F200 سایز 266,300,000 6,300,000 ---
108دوچرخه کوهستان ریباک مدل ROCK سایز 26دوچرخه کوهستان ریبوک مدل ROCK سایز 269,800,000 9,800,000 ---
109دوچرخه بچه گانه راکی مدل اسپرت سایز 20دوچرخه بچه گانه راکی مدل اسپرت سایز 203,300,000 3,300,000 ---
110دوچرخه کوهستان آلفا مدل سولو پلاس سایز 26دوچرخه کوهستان آلفا مدل سولو پلاس سایز 266,000,000 6,000,000 ---
111دوچرخه کوهستان آلفا مدل سولو سایز 26-قرمزدوچرخه کوهستان آلفا مدل سولو سایز 265,550,000 5,550,000 ---
112دوچرخه ولوپرو مدل VP4000 سایز 24دوچرخه ولوپرو مدل VP4000 سایز 247,900,000 7,900,000 ---
113دوچرخه 24 ولوپرو مدل VP4000دوچرخه ولوپرو مدل VP4000 سایز 247,700,000 7,700,000 ---
116دوچرخه کوهستان پولاریس مدل X890 سایز 29دوچرخه کوهستان پولاریس مدل X890 سایز 296,900,000 6,900,000 ---
117دوچرخه کوهستان پولاریس مدل کلاسیک سایز 29دوچرخه کوهستان پولاریس مدل کلاسیک سایز 295,350,000 5,350,000 ---
118دوچرخه کوهستان پولاریس مدل کلاسیک سایز 29دوچرخه کوهستان پولاریس مدل کلاسیک سایز 295,350,000 5,350,000 ---
119دوچرخه بچه گانه المپیا مدل اسکوتر سایز 16دوچرخه بچه گانه المپیا مدل اسکوتر سایز 163,850,000 3,400,000 450,000 
120دوچرخه المپیا بوکسر سایز 24دوچرخه کوهستان المپیا مدل بوکسر سایز 245,180,000 5,180,000 ---
121دوچرخه المپیا مدل وینردوچرخه کوهستان المپیا مدل Winner سایز 245,040,000 5,040,000 ---
122دوچرخه المپیا مدل وینردوچرخه کوهستان المپیا مدل Winner سایز 245,040,000 5,040,000 ---
123دوچرخه کوهستان المپیا مدل MACONE سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل MACONE سایز 265,200,000 4,795,000 405,000 
124دوچرخه کوهستان الکس مدل VIVA سایز 29دوچرخه کوهستان الکس مدل VIVA سایز 298,400,000 8,400,000 ---
130دوچرخه ولوپرو مدل VP7000 سایز 27.5دوچرخه ولوپرو مدل VP7000 سایز 27.58,300,000 8,300,000 ---
131دوچرخه ولوپرو مدل VP8000 سایز 27.5دوچرخه ولوپرو مدل VP8000 سایز 27.58,350,000 8,350,000 ---
132دوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 27.5دوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 27.58,300,000 8,170,000 130,000 
133دوچرخه کوهستان الکس مدل EXCEL سایز 27.5دوچرخه کوهستان الکس مدل EXCEL سایز 27.58,050,000 7,690,000 360,000 
134دوچرخه کوهستان المپیا مدل Bianchi سایز ۲۶دوچرخه کوهستان المپیا مدل Bianchi سایز ۲۶4,950,000 4,590,000 360,000 
135دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل LS9 سایز 16دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل LS9 سایز 164,650,000 4,450,000 200,000 
140دوچرخه ویوا مدل اکسیژندوچرخه کوهستان ویوا مدل Oxygen 100 سایز 268,600,000 8,200,000 400,000 
141دوچرخه کوهستان ویوا مدل Vortex II سایز 26دوچرخه کوهستان ویوا مدل Vortex II سایز 268,450,000 8,300,000 150,000 
142دوچرخه کوهستان ویوا مدل Travel سایز 26دوچرخه کوهستان ویوا مدل Travel سایز 268,800,000 8,400,000 400,000 
143دوچرخه کوهستان ویوا مدل الیت Elite200 سایز 26دوچرخه کوهستان ویوا مدل الیت Elite200 سایز 2610,150,000 9,900,000 250,000 
144دوچرخه ویوا مدل TOUR سایز 26دوچرخه شهری ویوا مدل TOUR سایز 2612,300,000 12,300,000 ---
145دوچرخه هانتر مدل 703 سایز 24دوچرخه هانتر مدل 703 سایز 245,250,000 5,250,000 ---
146دوچرخه کوهستان المپیا مدل پروپل سایز 27.5دوچرخه کوهستان المپیا مدل پروپل سایز 27.56,950,000 6,950,000 ---
147دوچرخه کوهستان المپیا مدل STEEL SPORT سایز 27.5دوچرخه کوهستان المپیا مدل STEEL SPORT سایز 27.55,050,000 5,050,000 ---
150دوچرخه کوهستان المپیا مدل بوکسر سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل باکسر BOXER سایز 27.54,900,000 4,900,000 ---
151دوچرخه کوهستان پژو 307 سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل پژو 307 سایز 266,550,000 6,550,000 ---
152دوچرخه بچه گانه المپیا مدل 703B سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل 703B سایز 203,000,000 3,000,000 ---
153دوچرخه اورلرد مدل 2602دوچرخه کوهستان اورلرد مدل OL2602 سایز 267,800,000 7,700,000 100,000 
154دوچرخه کوهستان اورلرددوچرخه کوهستان اورلرد مدل OL27501 سایز 27.58,100,000 8,100,000 ---
155دوچرخه کوهستان الکس مدل Judy سایز 26دوچرخه کوهستان الکس مدل Judy سایز 267,120,000 7,089,000 31,000 
156دوچرخه کوهستان اورلرد سایز 26دوچرخه کوهستان اورلرد مدل OL2601 سایز 267,800,000 7,800,000 ---
157دوچرخه ویوا مدل blazeدوچرخه کوهستان ویوا مدل بلیز Blaze 18 HD سایز 27.513,000,000 13,000,000 ---
158دوچرخه کوهستان ویوا مدل فرست FIRST سایز 27/5دوچرخه کوهستان ویوا مدل فرست FIRST سایز 27/519,000,000 19,000,000 ---
159دوچرخه کوهستان ویوا مدل لوییس سایز ۲۶دوچرخه کوهستان ویوا مدل لوییس سایز 269,850,000 9,600,000 250,000 
160دوچرخه ویوا X SPEEDدوچرخه کوهستان ویوا مدل X-Speed سایز ۲۶9,900,000 9,650,000 250,000 
161دوچرخه ویوا مدل ترمیناتور سایز 26دوچرخه کوهستان ویوا مدل ترمیناتور سایز 2610,100,000 9,900,000 200,000 
162دوچرخه کوهستان ویوا مدل کراسینگ 2.0 سایز 27.5دوچرخه کوهستان ویوا مدل کراسینگ 2.0 سایز 27.515,500,000 15,000,000 500,000 
163دوچرخه ویوا مدل ائودی سایز 26دوچرخه کوهستان ویوا مدل آئودی سایز 268,430,000 8,430,000 ---
164viva-spinner-24دوچرخه کوهستان ویوا مدل اسپینر Spinner سایز 248,000,000 7,899,000 101,000 
165دوچرخه کوهستان ویوا مدل BEST سایز 26دوچرخه کوهستان ویوا مدل BEST سایز 269,500,000 9,400,000 100,000 
166دوچرخه کوهستان ویوا مدل سناتوردوچرخه کوهستان ویوا مدل سناتور سایز ۲۴8,000,000 8,000,000 ---
167دوچرخه کوهستان ویوا مدل میلان سایز 27.5دوچرخه کوهستان ویوا مدل میلان سایز 27.515,660,000 15,660,000 ---
168دوچرخه کوهستان ویوا مدل ایگنایت سایز 27.5دوچرخه کوهستان ویوا مدل ایگنایت سایز 27.515,660,000 15,660,000 ---
169دوچرخه کوهستان ویوا مدل فلای سایز 27.5دوچرخه کوهستان ویوا مدل فلای سایز 27.519,910,000 19,910,000 ---
170دوچرخه کوهستان فلش مدل RACE 7 سایز 27.5دوچرخه کوهستان فلش مدل RACE 7 سایز 27.56,650,000 6,650,000 ---
171دوچرخه کوهستان فلش مدل تیم TEAM 7 سایز 29دوچرخه کوهستان فلش مدل TEAM 7 سایز 296,900,000 6,900,000 ---
172دوچرخه فلش ULTRA 6دوچرخه کوهستان فلش مدل ULTRA 6 سایز 267,100,000 7,100,000 ---
173دوچرخه کوهستان فلش مدل ULTRA 5 سایز 26دوچرخه کوهستان فلش مدل ULTRA 5 سایز 267,100,000 6,850,000 250,000 
174دوچرخه کوهستان هانتر 703دوچرخه کوهستان هانتر مدل H702 سایز 265,100,000 5,100,000 ---
175دوچرخه کوهستان آلفا جنرالدوچرخه کوهستان آلفا مدل جنرال سایز 265,550,000 5,550,000 ---
176دوچرخه کوهستان اورلرد مدل OL27506 سایز 27.5دوچرخه کوهستان اورلرد مدل OL27506 سایز 27.58,050,000 8,050,000 ---
177دوچرخه کوهستان اورلرد مدل OL27504دوچرخه کوهستان اورلرد مدل OL27504 سایز 27.511,900,000 11,900,000 ---
178دوچرخه بچه گانه اورلرد Dozer سایز 20دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل Dozer سایز 204,500,000 4,500,000 ---
179دوچرخه بچه گانه اورلرددوچرخه بچه گانه اورلرد سایز 123,850,000 3,850,000 ---
180دوچرخه آمانو مدل GT2408دوچرخه آمانو مدل GT2408 سایز 243,600,000 3,600,000 ---
181دوچرخه زنانه آمانو مدل GT2608دوچرخه آمانو مدل GT2608 سایز 263,620,000 3,620,000 ---
182دوچرخه کوهستان الکس vivaدوچرخه کوهستان الکس مدل VIVA سایز 268,000,000 7,885,000 115,000 
183alex-Judy-bicycleدوچرخه کوهستان الکس مدل Judy سایز 267,120,000 7,089,000 31,000 
184دوچرخه کوهستان المپیا مدل ML-SPIDERدوچرخه کوهستان المپیا مدل ML-SPIDER سایز 27.55,050,000 5,050,000 ---
185دوچرخه کوهستان المپیا SUPERMEدوچرخه کوهستان المپیا مدل SUPREME سایز 27.54,700,000 4,700,000 ---
186دوچرخه 27.5 المپیا مدا پژو 307دوچرخه کوهستان المپیا مدل پژو 307 سایز 27.56,850,000 6,850,000 ---
187دوچرخه کوهستان فلش hyper 8دوچرخه کوهستان فلش مدل HYPER 8 سایز 245,450,000 5,300,000 150,000 
188دوچرخه ولوپرو مدل VP8000 سایز 29دوچرخه ولوپرو مدل VP8000 سایز 298,700,000 8,700,000 ---
189دوچرخه کوهستان المپیا مدل TITANICدوچرخه کوهستان المپیا مدل TITANIC سایز 264,500,000 4,500,000 ---
190دوچرخه المپیا مدل اورفلایدوچرخه کوهستان المپیا مدل اورفلای سایز 297,050,000 7,050,000 ---
191دوچرخه ولوپرو مدل ولوپرو VP5000 سایز 26دوچرخه ولوپرو مدل VP5000-D سایز 268,590,000 8,590,000 ---
192دوچرخه ولوپرو مدل VP6000-D سایز 26دوچرخه ولوپرو مدل VP6000-D سایز 268,500,000 8,500,000 ---
193دوچرخه المپیا بیانچیدوچرخه کوهستان المپیا مدل Bianchi سایز 27.54,750,000 4,750,000 ---
194دوچرخه الکس مدل DIESEL سایز 26دوچرخه الکس مدل DIESEL سایز 266,049,000 6,049,000 ---
195سه چرخه الکس مدل ریلکسسه چرخه الکس مدل ریلکس دنده ای13,000,000 13,000,000 ---
196دوچرخه ویوا مدل Brave سایز 20دوچرخه ویوا مدل Brave سایز 204,850,000 4,850,000 ---
197دوچرخه ویوا مدل Super bike سایز 20دوچرخه ویوا مدل Super bike سایز 204,650,000 4,650,000 ---
198دوچرخه بچه گانه ویوا مدل SPORT سایز 20دوچرخه ویوا مدل SPORT سایز 204,300,000 4,300,000 ---
199دوچرخه بچه گانه ویوا مدل باربی سایز 20دوچرخه بچه گانه ویوا مدل باربی سایز 204,300,000 3,800,000 500,000 
200دوچرخه حرکتی bmx ویوا ایز 20دوچرخه حرکتی BMX ویوا مدل بتمن4,200,000 2,600,000 1,600,000 
201دوچرخه کوهستان ویوا مدل فشن Fashion سایز 26دوچرخه کوهستان ویوا مدل فشن Fashion سایز 268,200,000 8,200,000 ---
202viva-uranus-26-bikeدوچرخه کوهستان ویوا مدل اورانوس سایز 268,200,000 8,200,000 ---
203دوچرخه کوهستان الکس مدل EXCEL سایز 29دوچرخه کوهستان الکس مدل EXCEL سایز 297,899,000 7,899,000 ---
204دوچرخه کوهستان الکس مدل MACAN سایز 29دوچرخه کوهستان الکس مدل MACAN سایز 298,200,000 8,099,000 101,000 
205دوچرخه کوهستان المپیا مدل Michelin سایز 24دوچرخه کوهستان المپیا مدل Michelin سایز 244,000,000 4,000,000 ---
206دوچرخه کوهستان المپیا مدل Titanic سایز 24دوچرخه کوهستان المپیا مدل Titanic سایز 244,190,000 4,190,000 ---
207دوچرخه کوهستان المپیا مدل SPINIX سایز 24دوچرخه کوهستان المپیا مدل SPINIX سایز 244,890,000 4,890,000 ---
208دوچرخه کوهستان المپیا مدل ML-SPIDER سایز 24دوچرخه کوهستان المپیا مدل ML-SPIDER سایز 244,790,000 4,790,000 ---
209دوچرخه کوهستان المپیا مدل Player 21SP سایز 24دوچرخه کوهستان المپیا مدل Player 21SP سایز 243,900,000 3,900,000 ---
210دوچرخه کودک المپیا مدل Bianchi سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل Bianchi سایز 204,500,000 4,500,000 ---
211دوچرخه بچه گانه المپیا مدل STEEL SPORT سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل STEEL SPORT سایز 204,600,000 4,450,000 150,000 
212دوچرخه کوهستان المپیا مدل SPINIX سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل SPINIX سایز 265,000,000 5,000,000 ---
213دوچرخه کوهستان المپیا مدل SUPREME سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل SUPREME سایز 264,400,000 4,400,000 ---
214دوچرخه المپیا مدل تاج سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل تاج TAJ سایز 266,850,000 6,580,000 270,000 
215دوچرخه پروپل سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل پروپل Propel سایز ۲۶6,950,000 6,500,000 450,000 
216دوچرخه ولوپرو سایز 27.5 مدل vp3000دوچرخه ولوپرو مدل VP3000-D سایز 27.58,450,000 8,450,000 ---
217دوچرخه ویوا مدل راتلر سایز 29دوچرخه کوهستان ویوا مدل راتلر سایز 299,700,000 9,700,000 ---
218دوچرخه المپیا نیوجیلی سایز 27.5دوچرخه کوهستان المپیا مدل نیوجیلی سایز 27.55,250,000 5,250,000 ---
219دوچرخه کوهستان المپیا مدل MAXXI سایز 24دوچرخه کوهستان المپیا مدل MAXXI سایز 245,150,000 5,150,000 ---
220دوچرخه کوهستان المپیا مدل MAXXI سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل MAXXI سایز 265,048,000 5,048,000 ---
221دوچرخه W-standard مدل ECO D7 سایز 27.5دوچرخه W-standard مدل ECO D7 سایز 27.513,500,000 13,500,000 ---
222دوچرخه بچه گانه آمانو مدل GT2007 سایز 20دوچرخه بچه گانه آمانو مدل GT2007 سایز 203,400,000 3,400,000 ---
223دوچرخه آمانو مدل GT2407 سایز 24دوچرخه آمانو مدل GT2407 سایز 243,560,000 3,560,000 ---
224دوچرخه کوهستان الکس مدل DIESEL سایز 24دوچرخه کوهستان الکس مدل DIESEL سایز 245,939,000 5,939,000 ---
225دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 24دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 246,600,000 6,600,000 ---
226دوچرخه بچه گانه المپیا مدل ML-SPIDER سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل ML-SPIDER سایز 204,500,000 4,500,000 ---
227وچرخه المپیا سایز 16 کد 16191 - OLYMPIAدوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR16701 سایز 162,500,000 2,500,000 ---

درباره دوچرخه

دوچرخه، یا چرخ نیز نامیده می شود ، وسیله نقلیه ای است که با نیروی انسانی یا موتور ، با رکاب ، در مسیر حرکت می کند و دارای دو چرخ متصل به یک فریم است . به شخصی که دوچرخه می راند. دوچرخه سوار گفته می شود.  آیا می دانید سالانه بیش از 100 میلیون دوچرخه تولید می شود؟ و اینکه بیش از 1 میلیارد دوچرخه در حال حاضر در سراسر جهان مورد استفاده و سواری قرار دارد؟ با نگاهی به این آمار ، جای تعجب نیست که چرا دوچرخه سواری برای افرادی که مایل به کاهش خطر سکته های مغزی و بیماری های قلبی هستند ، یکی از بهترین و مورد علاقه ترین تفریحات است.

 

عملکرد دوچرخه چگونه است؟ 

آیا تا به حال فکر کرده اید که دوچرخه ها چگونه واقعاً به وجود آمده اند؟ یا چگونه وسیله نقلیه دو چرخ با پدال ، فرمان و صندلی زین مانند که امروز سوار آن هستید ، این ویژگی ها و ویژگی های خاص را پیدا کرده است؟

دوچرخه ها سابقه کاملاً متنوعی دارند که به بیش از 600 سال پیش باز می گردد ، و طی آن دوچرخه بسیار متفاوت از دوچرخه ای بود که امروز می شناسید. آنها در طول زمان با نوآوری های عمده ای که به طور چشمگیری تمام شکل و ویژگی های آن را متحول کرده اند ، تکامل یافته اند.

در گذشته ، دوچرخه ها مانند امروز دو چرخ داشتند. مدل های قبلی فاقد پدال یا فرمان بودند. تصور کنید دوچرخه سواری بدون پدال دارید  دیوانه کننده است ، این طور نیست؟

یک دوچرخه می تواند شما را تا آنجا که می خواهید ، ببرد ، بدون هدر دادن هزینه ای برای سوخت های فسیلی. و اگر به طور منظم سوار شوید، دوچرخه سواری یک ورزش کم هزینه و در دسترس محسوب می شود. دوچرخه با استفاده از  قدرت عضلات و انرژی بدن برای پیشبرد دوچرخه سواری  استفاده می کند. دوچرخه بعنوان یکی از کارآمدترین ماشینهای امروزی مورد استفاده ، نمونه ای ساده از فیزیک در حال حرکت را ارائه می دهد.

 

انواع دوچرخه

آیا همه  انواع دوچرخه را می شناسید؟ 

دوچرخه کوهستان

این دوچرخه با سیستم های ترمز عالی و ویژگی های ضربه گیر طراحی شده است که به راحتی می تواند دست اندازهای سخت ، سنگ ها ، مسیرهای خاکی ، ریشه ها و شیارها را کنترل کند. دوچرخه کوهستان برای مقابله با زمین های شیب دار تعبیه شده اند و به همین دلیل بیشتر آنها در مقایسه با بیشتر دوچرخه های جاده ای از چرخ دنده های پایین تر تشکیل شده اند.

دوچرخه شهری 

دوچرخه شهری  برای دوچرخه سواری های روزانه و با سرعت متوسط در مناطق نسبتاً مسطح شهری طراحی شده است.

دوچرخه جاده ای

دوچرخه های جاده ای را با دسته فرمان پایین و لاستیک های باریک می توان معرفی کرد.

دوچرخه توریستی

اینها تقریباً مانند دوچرخه های جاده ای سنتی هستند ، به جز چند تغییر و تحول که آنها را برای تورهای دوچرخه سواری مسافت طولانی مناسب می کند.

 

 دوچرخه های تاشو

اعتقاد بر این است که دوچرخه های تاشو همراه بسیار خوبی هستند. همانطور که از نامشان پیداست ، آنها فوق العاده راحت جمع می شوند و به این  امکان را می دهد بدون زحمت در صندوق عقب ماشین یا مترو جا شود.

 

دوچرخه چرخ دنده ثابت

دوچرخه هایی که غالباً به آنها “فیکس” گفته می شود در درجه اول برای ورزشکارانی که برای مسابقات حرفه ای آموزش می بینند استفاده می شود.

 

دوچرخه BMX 

BMX مخفف کلمه Bicycle Motor Cross است ، اساساً به این دلیل که این نوع دوچرخه یک دوچرخه تک سرعته است که و در پیست های خاکی کوتاه مسابقه استفاده می شود ، ماهیتی کاملاً شبیه به ورزش های موتوری دارد.

 

دوچرخه هیبریدی

دوچرخه های هیبریدی به عنوان ترکیبی از طرح های دوچرخه های جاده ای ، کوهستانی و شهری و توریستی معرفی می شوند ، و از آن به عنوان هر یک از این مدل ها می توان استفاده نمود.

 

 دوچرخه های کورسی مسابقه ای

دوچرخه ای برای استفاده در جاده و مسافت های طولانی، مسابقات، دوچرخه سواری سرعتی و همچنین حفظ تناسب اندام است.

دوچرخه های برقی

این دوچرخه ها شامل یک موتور الکتریکی است که می توانید با اتصال آن به یک پریز برق معمولی شارژ کنید. هنگامی که دست و پا می زنید ، موتور الكتریكی كمكی را برای شما فراهم می كند تا سریعتر پیش بروید و عبور از  سر بالایی و سرپایینی آسان تر شوند.

دوچرخه بچه گانه

 فرزندتان چه بخواهد به مدرسه برود  و یا با دوستانش بازی کند دوچرخه کودک انتخاب مناسبی خواهد بود اندازه چرخ ها برای دوچرخه های بچه گانه به طور معمول از 12 اینچ تا 24 اینچ است .

 

قیمت دوچرخه

قیمت دوچرخه به عواملی گسترده ای بستگی دارد از جمله جنس بدنه، سایز فریم، نوع ترمزبندی دوچرخه و برند دوچرخه و قطعات استفاده شده و سایر موارد را می توانید در مقاله عوامل تاثیر گذار بر قیمت دوچرخه مطالعه کنید