1
دوچرخه بچه گانه جوکر سایز 12
قیمت قبل : 2,450,000 تومان
تومان
2,450,000 تومان
2
olympia-kids-bicycle-blue
قیمت قبل : 2,700,000 تومان
تومان
2,700,000 تومان
3
olympia-kids-bicycle-yellow
قیمت قبل : 2,700,000 تومان
تومان
2,700,000 تومان
4
olympia-kids-bicycle-red
قیمت قبل : 2,700,000 تومان
تومان
2,700,000 تومان
5
دوچرخه دخترانه کافیدیس سایز 12 صورتی
قیمت قبل : 3,250,000 تومان
تومان
3,250,000 تومان
6
دوچرخه بچه گانه راکی سایز 12 آّبی
قیمت قبل : 2,800,000 تومان
تومان
2,800,000 تومان
7
دوچرخه بچه گانه راک سایز 12 قرمز
قیمت قبل : 2,800,000 تومان
تومان
2,800,000 تومان
8
دوچرخه بچه گانه المپیا مدل new سایز 12
قیمت قبل : 2,800,000 تومان
تومان
2,800,000 تومان
9
دوچرخه بچه گانه پرادو مدل 704 سایز 12
قیمت قبل : 2,800,000 تومان
تومان
2,800,000 تومان
10
دوچرخه بچه گانه پرادو مدل 704 سایز 16
قیمت قبل : 3,100,000 تومان
تومان
3,100,000 تومان
11
دوچرخه بچه گانه prado رنگ قرمز
قیمت قبل : 3,100,000 تومان
تومان
3,100,000 تومان
12
olympia-s16822-kid-bike
قیمت قبل : 2,900,000 تومان
تومان
2,900,000 تومان
13
دوچرخه بچه گانه رالکس سایز 16
قیمت قبل : 2,900,000 تومان
تومان
2,900,000 تومان
14
دوچرخه دخترانه راک سایز 12
قیمت قبل : 2,950,000 تومان
تومان
2,950,000 تومان
15
دوچرخه بچه گانه راکی مدل R204 سایز 16
قیمت قبل : 3,000,000 تومان
تومان
3,000,000 تومان
16
دوچرخه المپیا سایز 16 مدل فستیوال
قیمت قبل : 3,090,000 تومان
تومان
3,090,000 تومان
17
prado-hr140-kid-bike-16
قیمت قبل : 3,100,000 تومان
تومان
3,100,000 تومان
18
دوچرخه دخترانه اکی سایز 12
قیمت قبل : 3,190,000 تومان
تومان
3,190,000 تومان
19
دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR20707 سایز 20
قیمت قبل : 3,470,000 تومان
تومان
3,470,000 تومان
20
دوچرخه کودک المپیا مدل HR20707 سایز 20
قیمت قبل : 3,470,000 تومان
تومان
3,470,000 تومان
21
دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR20707
قیمت قبل : 3,470,000 تومان
تومان
3,470,000 تومان
22
دوچرخه بچه گانه Prado مدل bmx سایز 20
قیمت قبل : 3,500,000 تومان
تومان
3,500,000 تومان
23
دوچرخه پسرانه المپیا مدل نیو سایز 20
قیمت قبل : 3,500,000 تومان
تومان
3,500,000 تومان
24
دوچرخه بچه گانه پرادو سایز12 مدل استار
قیمت قبل : 3,510,000 تومان
تومان
3,510,000 تومان
25
دوچرخه بچه گانه ویوا مدل باربی سایز 16
قیمت قبل : 3,750,000 تومان
تومان
3,750,000 تومان
26
دوچرخه بچه گانه گرند مدل فلوریست
قیمت قبل : 3,800,000 تومان
تومان
3,800,000 تومان
27
دوچرخه دخترانه راک سایز 20
قیمت قبل : 3,800,000 تومان
تومان
3,800,000 تومان
28
دوچرخه کودک گرند مدل MN20144
قیمت قبل : 4,050,000 تومان
تومان
4,050,000 تومان
29
قیمت قبل : 4,050,000 تومان
تومان
4,050,000 تومان
30
دوچرخه بچه گانه گرند مدل MN20144
قیمت قبل : 4,050,000 تومان
تومان
4,050,000 تومان
31
دوچرخه بچه گانه جیانت سایز 20
قیمت قبل : 4,300,000 تومان
تومان
4,300,000 تومان
32
دوچرخه بچه گانه اورلرد
قیمت قبل : 4,230,000 تومان
تومان
4,230,000 تومان
33
دوچرخه اورلرد مدل Ls11
قیمت قبل : 4,300,000 تومان
تومان
4,300,000 تومان
34
دوچزخه بچه گانه اورلرد سایز 16 رنگ آبی
قیمت قبل : 4,460,000 تومان
تومان
4,460,000 تومان
35
دوچرخه بچه گانه ویوا
قیمت قبل : 4,700,000 تومان
تومان
4,700,000 تومان
36
دوچرخه بونیتو strong 1v
قیمت قبل : 4,800,000 تومان
تومان
4,800,000 تومان
37
دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل Space سایز 20
قیمت قبل : 4,960,000 تومان
تومان
4,960,000 تومان
38
دوچرخه گالانت مدل G20
قیمت قبل : 5,450,000 تومان
تومان
5,450,000 تومان
40
دوچرخه کوهستان هامر مدل HD614 سایز 24
قیمت قبل : 6,800,000 تومان
تومان
6,800,000 تومان
41
دوچرخه کودک ولوپرو مدل VP1000 سایز 20
قیمت قبل : 7,000,000 تومان
تومان
7,000,000 تومان
42
دوچرخه کوهستان کوبیک مدل AX1
قیمت قبل : 7,250,000 تومان
تومان
7,250,000 تومان
43
دوچرخه کوبیک مدل AX1 سایز 24
قیمت قبل : 7,250,000 تومان
تومان
7,250,000 تومان
44
دوچرخه کوهستان راپیدو مدل R4 سایز 26
قیمت قبل : 7,400,000 تومان
300,000 تومان
7,100,000 تومان
45
Rapido-R5-26
قیمت قبل : 7,800,000 تومان
تومان
7,800,000 تومان
46
دوچرخه کوهستان هانتر مدل 725 سایز 26
قیمت قبل : 7,750,000 تومان
تومان
7,750,000 تومان
47
دوچرخه ولوپرو مدل Confort Line سایز 26
قیمت قبل : 8,100,000 تومان
200,000 تومان
7,900,000 تومان
48
دوچرخه ولوپرو مدل VP2000
قیمت قبل : 7,970,000 تومان
تومان
7,970,000 تومان
49
دوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 26
سایز فریم 18
نوع ترمز vibre
قیمت قبل : 8,300,000 تومان
250,000 تومان
8,050,000 تومان
50
velopro-vp3000-bicycle
سایز فریم 17
نوع ترمز دیسکی
قیمت قبل : 8,300,000 تومان
250,000 تومان
8,050,000 تومان
51
دوچرخه ولوپرو مدل VP10000 سایز 26
قیمت قبل : 8,300,000 تومان
تومان
8,300,000 تومان
52
قیمت قبل : 8,300,000 تومان
تومان
8,300,000 تومان
53
velopro-vp10000-bicycle-black
قیمت قبل : 8,300,000 تومان
تومان
8,300,000 تومان
54
دوچرخه ولوپرو مدل VP6000 سایز 26
قیمت قبل : 8,220,000 تومان
تومان
8,220,000 تومان
55
دوچرخه شهری کنوندل مدل ROYAL سایز 24
قیمت قبل : 8,500,000 تومان
تومان
8,500,000 تومان
56
velopro-vp6000-bicycle-26-disk
قیمت قبل : 8,520,000 تومان
تومان
8,520,000 تومان
57
دوچرخه شهری کنوندل مدل توریسم F1 سایز 28
قیمت قبل : 8,700,000 تومان
تومان
8,700,000 تومان
58
دوچرخه شهری کنوندل مدل ROYAL سایز 26
قیمت قبل : 8,900,000 تومان
تومان
8,900,000 تومان
59
دوچرخه کوهستان راپیدو مدل R6 سایز ۲۹
قیمت قبل : 9,500,000 تومان
600,000 تومان
8,900,000 تومان
60
دوچرخه cross مدل viper c m390
قیمت قبل : 9,500,000 تومان
تومان
9,500,000 تومان
61
دوچرخه کوهستان ریباک کامارو
قیمت قبل : 9,700,000 تومان
تومان
9,700,000 تومان
62
دوچرخه کوهستان فیلا مدل آربو سایز 26
قیمت قبل : 9,800,000 تومان
تومان
9,800,000 تومان
63
دوچرخه کوهستان فیلا مدل پنتیوم سایز 26
قیمت قبل : 10,100,000 تومان
تومان
10,100,000 تومان
64
دوچرخه کوهستان شاتل مدل aphix سایز 26
قیمت قبل : 10,200,000 تومان
تومان
10,200,000 تومان
65
دوچرخه کوهستان فلش مدل تیم سایز 29
قیمت قبل : 12,600,000 تومان
تومان
12,600,000 تومان
66
دوچرخه فونیکس zk500
قیمت قبل : 15,000,000 تومان
تومان
15,000,000 تومان
67
دوچرخه کوهستان گالانت مدل V10 سایز 26
قیمت قبل : 5,550,000 تومان
تومان
5,550,000 تومان
68
دوچرخه گالانت مدل V10 سایز 26
قیمت قبل : 5,550,000 تومان
تومان
5,550,000 تومان
69
دوچرخه المپیا مدل سامر اس 60 سایز 26
قیمت قبل : 4,300,000 تومان
تومان
4,300,000 تومان
70
دوچرخه کوهستان المپیا مدل SUMMER S60 سایز 26
قیمت قبل : 4,300,000 تومان
تومان
4,300,000 تومان
71
دوچرخه کوهستان المپیا مدل ML-SPIDER سایز 26
قیمت قبل : 4,800,000 تومان
تومان
4,800,000 تومان
72
دوچرخه المپیا مدل ردبول
قیمت قبل : 4,850,000 تومان
تومان
4,850,000 تومان
73
دوچرخه کوهستان المپیا مدل SUMMER S80 سایز 26
قیمت قبل : 4,700,000 تومان
تومان
4,700,000 تومان
74
دوچرخه المپیا مدل redbull 01 سایز 26
قیمت قبل : 4,300,000 تومان
تومان
4,300,000 تومان
75
دوچرخه کوهستان المپیا مدل winner سایز 26
قیمت قبل : 5,300,000 تومان
تومان
5,300,000 تومان
76
قیمت قبل : 5,450,000 تومان
تومان
5,450,000 تومان
77
دوچرخه کوهستان فاریس مدل bobcat سایز 24
قیمت قبل : 6,000,000 تومان
تومان
6,000,000 تومان
78
دوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 24
قیمت قبل : 7,590,000 تومان
تومان
7,590,000 تومان
79
دوچرخه بچه گانه المپیا مدل وینر سایز 20
قیمت قبل : 5,100,000 تومان
تومان
5,100,000 تومان
80
دوچرخه بچه گانه المپیا مدل وینر سایز 20
قیمت قبل : 5,250,000 تومان
تومان
5,250,000 تومان
81
دوچرخه کوهستان گالانت مدل V30 سایز 26
قیمت قبل : 5,500,000 تومان
تومان
5,500,000 تومان

درباره دوچرخه

دوچرخه، یا چرخ نیز نامیده می شود ، وسیله نقلیه ای است که با نیروی انسانی یا موتور ، با رکاب ، در مسیر حرکت می کند و دارای دو چرخ متصل به یک فریم است . به شخصی که دوچرخه می راند. دوچرخه سوار گفته می شود.  آیا می دانید سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دوچرخه تولید می شود؟ و اینکه بیش از ۱ میلیارد دوچرخه در حال حاضر در سراسر جهان مورد استفاده و سواری قرار دارد؟ با نگاهی به این آمار ، جای تعجب نیست که چرا دوچرخه سواری برای افرادی که مایل به کاهش خطر سکته های مغزی و بیماری های قلبی هستند ، یکی از بهترین و مورد علاقه ترین تفریحات است.

 

عملکرد دوچرخه چگونه است؟ 

آیا تا به حال فکر کرده اید که دوچرخه ها چگونه واقعاً به وجود آمده اند؟ یا چگونه وسیله نقلیه دو چرخ با پدال ، فرمان و صندلی زین مانند که امروز سوار آن هستید ، این ویژگی ها و ویژگی های خاص را پیدا کرده است؟

دوچرخه ها سابقه کاملاً متنوعی دارند که به بیش از ۶۰۰ سال پیش باز می گردد ، و طی آن دوچرخه بسیار متفاوت از دوچرخه ای بود که امروز می شناسید. آنها در طول زمان با نوآوری های عمده ای که به طور چشمگیری تمام شکل و ویژگی های آن را متحول کرده اند ، تکامل یافته اند.

در گذشته ، دوچرخه ها مانند امروز دو چرخ داشتند. مدل های قبلی فاقد پدال یا فرمان بودند. تصور کنید دوچرخه سواری بدون پدال دارید  دیوانه کننده است ، این طور نیست؟

یک دوچرخه می تواند شما را تا آنجا که می خواهید ، ببرد ، بدون هدر دادن هزینه ای برای سوخت های فسیلی. و اگر به طور منظم سوار شوید، دوچرخه سواری یک ورزش کم هزینه و در دسترس محسوب می شود. دوچرخه با استفاده از  قدرت عضلات و انرژی بدن برای پیشبرد دوچرخه سواری  استفاده می کند. دوچرخه بعنوان یکی از کارآمدترین ماشینهای امروزی مورد استفاده ، نمونه ای ساده از فیزیک در حال حرکت را ارائه می دهد.

 

انواع دوچرخه

آیا همه  انواع دوچرخه را می شناسید؟ 

دوچرخه کوهستان

این دوچرخه با سیستم های ترمز عالی و ویژگی های ضربه گیر طراحی شده است که به راحتی می تواند دست اندازهای سخت ، سنگ ها ، مسیرهای خاکی ، ریشه ها و شیارها را کنترل کند. دوچرخه کوهستان برای مقابله با زمین های شیب دار تعبیه شده اند و به همین دلیل بیشتر آنها در مقایسه با بیشتر دوچرخه های جاده ای از چرخ دنده های پایین تر تشکیل شده اند.

دوچرخه شهری 

دوچرخه شهری  برای دوچرخه سواری های روزانه و با سرعت متوسط در مناطق نسبتاً مسطح شهری طراحی شده است.

دوچرخه جاده ای

دوچرخه های جاده ای را با دسته فرمان پایین و لاستیک های باریک می توان معرفی کرد.

دوچرخه توریستی

اینها تقریباً مانند دوچرخه های جاده ای سنتی هستند ، به جز چند تغییر و تحول که آنها را برای تورهای دوچرخه سواری مسافت طولانی مناسب می کند.

 

 دوچرخه های تاشو

اعتقاد بر این است که دوچرخه های تاشو همراه بسیار خوبی هستند. همانطور که از نامشان پیداست ، آنها فوق العاده راحت جمع می شوند و به این  امکان را می دهد بدون زحمت در صندوق عقب ماشین یا مترو جا شود.

 

دوچرخه چرخ دنده ثابت

دوچرخه هایی که غالباً به آنها “فیکس” گفته می شود در درجه اول برای ورزشکارانی که برای مسابقات حرفه ای آموزش می بینند استفاده می شود.

 

دوچرخه BMX 

BMX مخفف کلمه Bicycle Motor Cross است ، اساساً به این دلیل که این نوع دوچرخه یک دوچرخه تک سرعته است که و در پیست های خاکی کوتاه مسابقه استفاده می شود ، ماهیتی کاملاً شبیه به ورزش های موتوری دارد.

 

دوچرخه هیبریدی

دوچرخه های هیبریدی به عنوان ترکیبی از طرح های دوچرخه های جاده ای ، کوهستانی و شهری و توریستی معرفی می شوند ، و از آن به عنوان هر یک از این مدل ها می توان استفاده نمود.

 

 دوچرخه های کورسی مسابقه ای

دوچرخه ای برای استفاده در جاده و مسافت های طولانی، مسابقات، دوچرخه سواری سرعتی و همچنین حفظ تناسب اندام است.

دوچرخه های برقی

این دوچرخه ها شامل یک موتور الکتریکی است که می توانید با اتصال آن به یک پریز برق معمولی شارژ کنید. هنگامی که دست و پا می زنید ، موتور الكتریكی كمكی را برای شما فراهم می كند تا سریعتر پیش بروید و عبور از  سر بالایی و سرپایینی آسان تر شوند.

دوچرخه بچه گانه

 فرزندتان چه بخواهد به مدرسه برود  و یا با دوستانش بازی کند دوچرخه کودک انتخاب مناسبی خواهد بود اندازه چرخ ها برای دوچرخه های بچه گانه به طور معمول از ۱۲ اینچ تا ۲۴ اینچ است .

 

قیمت دوچرخه

قیمت دوچرخه به عواملی گسترده ای بستگی دارد از جمله جنس بدنه، سایز فریم، نوع ترمزبندی دوچرخه و برند دوچرخه و قطعات استفاده شده و سایر موارد را می توانید در مقاله عوامل تاثیر گذار بر قیمت دوچرخه مطالعه کنید