لیست قیمت دوچرخه

نمایش کامل لیست
#تصویرنام محصولقیمت قبل (تومان)قیمت جدید (تومان)تغییر قیمت (تومان)تغییرات
1دوچرخه بچه گانه جوکر سایز 12دوچرخه بچه گانه جوکر سایز 122,100,000 2,100,000 ---
5دوچرخه دخترانه کافیدیس سایز 12 صورتیدوچرخه بچه گانه کافیدیس مدل C12-002HR سایز 122,500,000 2,500,000 ---
8دوچرخه پسرانه المپیا کد 12172 سایز 12دوچرخه بچه گانه المپیا کد 12172 سایز 122,800,000 2,250,000 550,000 
9دوچرخه بچه گانه پرادو مدل 704 سایز 12دوچرخه بچه گانه پرادو مدل 704 سایز 122,600,000 2,600,000 ---
12olympia-s16822-kid-bikeدوچرخه بچه گانه المپیا مدل S16822 سایز 162,900,000 2,900,000 ---
13دوچرخه بچه گانه رالکس سایز 16دوچرخه بچه گانه رالکس مدل راپانزل سایز ۱۶3,100,000 3,100,000 ---
15دوچرخه بچه گانه راکی مدل R204 سایز 16دوچرخه بچه گانه راکی مدل R204 سایز 163,000,000 2,670,000 330,000 
16دوچرخه المپیا سایز 16 مدل فستیوالدوچرخه بچه گانه المپیا مدل فستیوال سایز 163,090,000 3,090,000 ---
17prado-hr140-kid-bike-16دوچرخه بچه گانه پرادو مدل HR140 سایز ۱۶3,000,000 2,800,000 200,000 
18دوچرخه دخترانه اکی سایز 12دوچرخه بچه گانه اکی مدل 12002 سایز 122,900,000 2,900,000 ---
19دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR20707 سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR20707 سایز 203,470,000 3,470,000 ---
20دوچرخه کودک المپیا مدل HR20707 سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR20707 سایز 203,470,000 3,470,000 ---
21دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR20707دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR20707 سایز 203,470,000 3,470,000 ---
22دوچرخه بچه گانه Prado مدل bmx سایز 20دوچرخه بچه گانه پرادو BMX سایز 202,750,000 2,750,000 ---
24دوچرخه بچه گانه پرادو سایز12 مدل استاردوچرخه بچه گانه پرادو دو کمک مدل Star سایز 122,970,000 2,970,000 ---
25دوچرخه کودک ویوا مدل باربی Barbie سایز ۱۶ 16223دوچرخه بچه گانه ویوا مدل باربی Barbie سایز 163,750,000 3,350,000 400,000 
26دوچرخه بچه گانه گرند مدل فلوریستدوچرخه بچه گانه گرند مدل فلوریست سایز 203,800,000 3,800,000 ---
28دوچرخه کودک گرند مدل MN20144دوچرخه بچه گانه گرند مدل MN201444,050,000 4,050,000 ---
29دوچرخه بچه گانه گرند مدل MN201444,050,000 4,050,000 ---
30دوچرخه بچه گانه گرند مدل MN20144دوچرخه بچه گانه گرند مدل MN201444,050,000 4,050,000 ---
31دوچرخه بچه گانه جیانت سایز 20دوچرخه بچه گانه جیانت مدل GT900 سایز 204,500,000 4,500,000 ---
33دوچرخه اورلرد مدل Ls11دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل LS11 سایز 124,300,000 3,830,000 470,000 
34دوچزخه بچه گانه اورلرد سایز 16 رنگ آبیدوچرخه بچه گانه اورلرد کد 1600637 سایز 164,360,000 4,360,000 ---
35دوچرخه بچه گانه ویوادوچرخه بچه گانه ویوا مدل سوپر بایک سایز 164,150,000 4,150,000 ---
36دوچرخه بونیتو strong 1vدوچرخه کوهستان بونیتو مدل STRONG 1V سایز 244,800,000 4,800,000 ---
37دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل Space سایز 20دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل Space سایز 204,960,000 4,660,000 300,000 
38دوچرخه گالانت مدل G20دوچرخه کوهستان گالانت مدل G20 سایز 265,450,000 5,450,000 ---
39دوچرخه المپیا مدل اسپرت استیل سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل STEEL SPORT سایز 266,000,000 6,000,000 ---
43دوچرخه راپیدو r4دوچرخه کوهستان راپیدو مدل R4 سایز 267,400,000 7,400,000 ---
44دوچرخه راپیدو مدل r5 سایز 26دوچرخه کوهستان راپیدو مدل R5 سایز ۲۶7,800,000 7,800,000 ---
45دوچرخه کوهستان هانتر مدل 725 سایز 26دوچرخه کوهستان هانتر مدل 725 سایز 27.57,700,000 7,700,000 ---
46دوچرخه ولوپرو مدل Confort Line سایز 26دوچرخه ولوپرو مدل Comfort Line سایز 268,100,000 8,100,000 ---
47دوچرخه ولوپرو مدل VP2000دوچرخه ولوپرو مدل VP2000 سایز 268,400,000 8,400,000 ---
48دوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 26دوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 268,300,000 8,300,000 ---
49velopro-vp3000-bicycleدوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 268,300,000 8,300,000 ---
54دوچرخه شهری کنوندل مدل ROYAL سایز 24دوچرخه شهری کنوندل مدل ROYAL سایز 248,500,000 8,500,000 ---
56دوچرخه شهری کنوندل مدل توریسم F1 سایز 28دوچرخه شهری کنوندل مدل توریسم F1 سایز 2811,200,000 11,200,000 ---
57دوچرخه شهری کنوندل مدل ROYAL سایز 26دوچرخه شهری کنوندل مدل ROYAL سایز 288,900,000 8,900,000 ---
58دوچرخه کوهستان راپیدو مدل R6 سایز ۲۹دوچرخه کوهستان راپیدو مدل R6 سایز ۲۹8,900,000 8,900,000 ---
59دوچرخه cross مدل viper c m390دوچرخه کراس مدل Viper C M390 سایز 27.59,500,000 9,500,000 ---
60دوچرخه کوهستان ریباک کامارودوچرخه کوهستان ریبوک مدل کامارو Camaro سایز 269,700,000 9,700,000 ---
61دوچرخه کوهستان فیلا مدل آربو سایز 26دوچرخه کوهستان فیلا مدل کاربو KARBO سایز 269,800,000 9,800,000 ---
62دوچرخه کوهستان فیلا مدل پنتیوم سایز 26دوچرخه کوهستان فیلا مدل پنتیوم سایز 2610,100,000 9,700,000 400,000 
63دوچرخه کوهستان شاتل مدل aphix سایز 26دوچرخه کوهستان شاتل مدل APHIX سایز 2610,200,000 10,200,000 ---
64دوچرخه کوهستان فلش مدل تیم سایز 29دوچرخه کوهستان فلش مدل تیم TEAM 4 سایز 2912,600,000 12,600,000 ---
65دوچرخه فونیکس zk500دوچرخه کوهستان فونیکس مدل ZK500 سایز ۲۷٫۵15,420,000 15,420,000 ---
70دوچرخه کوهستان المپیا مدل ML-SPIDER سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل ML-SPIDER سایز 266,530,000 6,530,000 ---
71دوچرخه کوهستان المپیا مدل SUMMER S80 سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل SUMMER S80 سایز 265,450,000 5,450,000 ---
72دوچرخه کوهستان المپیا مدل ردبول REDBULL 01 سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل ردبول REDBULL 01 سایز 264,340,000 4,340,000 ---
75دوچرخه کوهستان فاریس مدل bobcat سایز 24دوچرخه کوهستان فاریس مدل bobcat سایز 246,000,000 6,000,000 ---
76دوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 24دوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 247,700,000 7,700,000 ---
79دوچرخه کوهستان گالانت مدل V30 سایز 26دوچرخه کوهستان گالانت مدل V30 سایز 265,500,000 5,500,000 ---
80دوچرخه بچه گانه المپیا مدل PLAYER-21SP سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل PLAYER-21SP سایز 203,800,000 3,800,000 ---
81دوچرخه بچه گانه المپیا مدل SPIDER 01 سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل SPIDER 01 سایز 205,000,000 4,650,000 350,000 
82دوچرخه بچه گانه ویوا مدل batman سایز 20دوچرخه بچه گانه ویوا مدل بتمن سایز 205,900,000 5,900,000 ---
85دوچرخه کوهستان گالانت مدل V40 سایز 26دوچرخه کوهستان گالانت مدل V40 سایز 265,200,000 5,200,000 ---
86دوچرخه کودک prado مدل 140دوچرخه بچه گانه پرادو مدل 140 سایز 203,600,000 3,250,000 350,000 
87دوچرخه کوهستان فیلا فلتدوچرخه کوهستان فیلا مدل فلت Felt سایز 2610,600,000 10,600,000 ---
88دوچرخه بچه گانه المپیا مدل اسکوتر سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل اسکوتر سایز 204,100,000 4,100,000 ---
89دوچرخه کوهستان المپیا مدل Player 21SP سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل Player 21SP سایز 264,250,000 4,250,000 ---
90دوچرخه کوهستان المپیا مدل SPIDER 01 سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل SPIDER 01 سایز 265,400,000 5,400,000 ---
91دوچرخه المپیا وینر سایز 27.5دوچرخه کوهستان المپیا مدل وینر سایز 27.56,450,000 6,450,000 ---
92دوچرخه کوهستان هامر مدل H605 سایز 27.5دوچرخه کوهستان هامر مدل H605 سایز 27.59,950,000 9,800,000 150,000 
93دوچرخه فونیکس مدل zk100دوچرخه کوهستان فونیکس مدل ZK100 سایز 247,000,000 6,610,000 390,000 
94دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 29دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 297,600,000 7,600,000 ---
95دوچرخه کوهستان الکس مدل MACAN سایز 27.5دوچرخه کوهستان الکس مدل MACAN سایز 27.58,190,000 8,190,000 ---
96دوچرخه کوهستان فاریس مدل bobcat سایز 24دوچرخه کوهستان فاریس مدل bobcat سایز 265,800,000 5,800,000 ---
97دوچرخه بچه گانه پرادو مدل 601 سایز ۱۶دوچرخه بچه گانه پرادو مدل HR601 سایز ۱۶3,175,000 3,175,000 ---
98دوچرخه بچه گانه المپیا مدل دوما سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا کد 20238 سایز 204,050,000 4,050,000 ---
99دوچرخه کوهستان هانتر مدل 804D سایز 26دوچرخه کوهستان هانتر مدل 804D سایز 265,200,000 5,200,000 ---
100دوچرخه کوهستان رویال مدل اسلیپر کلاسیک سایز 20دوچرخه بچه گانه رویال مدل اسلیپر کلاسیک سایز 206,150,000 6,150,000 ---
101دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 26دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 266,800,000 6,800,000 ---
102دوچرخه رویال مدل اسلیپر سایز 24دوچرخه کوهستان رویال مدل اسلیپر کلاسیک سایز 247,250,000 7,250,000 ---
103دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 27.5دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 27.57,300,000 6,900,000 400,000 
104دوچرخه رویال مدل اسلیپر کلاسیک سایز 26دوچرخه کوهستان رویال مدل اسلیپر کلاسیک سایز 265,800,000 5,800,000 ---
105دوچرخه بچه گانه فیفا مدل F8000 سایز 20دوچرخه بچه گانه فیفا مدل F8000 سایز 205,500,000 5,500,000 ---
106دوچرخه کوهستان فیفا مدل Porter سایز 26دوچرخه کوهستان فیفا مدل Porter سایز 269,200,000 9,200,000 ---
107دوچرخه فیفا سایز 26دوچرخه کوهستان فیفا مدل متال F200 سایز 266,300,000 6,300,000 ---
108دوچرخه کوهستان ریباک مدل ROCK سایز 26دوچرخه کوهستان ریبوک مدل ROCK سایز 269,800,000 9,800,000 ---
109دوچرخه بچه گانه راکی مدل اسپرت سایز 20دوچرخه بچه گانه راکی مدل اسپرت سایز 203,100,000 3,100,000 ---
110دوچرخه کوهستان آلفا مدل سولو پلاس سایز 26دوچرخه کوهستان آلفا مدل سولو پلاس سایز 266,000,000 6,000,000 ---
111دوچرخه کوهستان آلفا مدل سولو سایز 26-قرمزدوچرخه کوهستان آلفا مدل سولو سایز 265,550,000 5,550,000 ---
116دوچرخه کوهستان پولاریس مدل X890 سایز 29دوچرخه کوهستان پولاریس مدل X890 سایز 296,900,000 6,900,000 ---
117دوچرخه کوهستان پولاریس مدل کلاسیک سایز 29دوچرخه کوهستان پولاریس مدل کلاسیک سایز 295,599,000 5,599,000 ---
118دوچرخه کوهستان پولاریس مدل کلاسیک سایز 29دوچرخه کوهستان پولاریس مدل کلاسیک سایز 295,599,000 5,599,000 ---
119دوچرخه بچه گانه المپیا مدل اسکوتر سایز 16دوچرخه بچه گانه المپیا مدل اسکوتر سایز 163,660,000 3,660,000 ---
120دوچرخه المپیا بوکسر سایز 24دوچرخه کوهستان المپیا مدل بوکسر سایز 245,180,000 5,180,000 ---
121دوچرخه المپیا مدل وینردوچرخه کوهستان المپیا مدل Winner سایز 245,700,000 5,700,000 ---
122دوچرخه المپیا مدل وینردوچرخه کوهستان المپیا مدل Winner سایز 245,700,000 5,700,000 ---
123دوچرخه کوهستان المپیا مدل MACONE سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل MACONE سایز 266,100,000 6,100,000 ---
124دوچرخه کوهستان الکس مدل VIVA سایز 29دوچرخه کوهستان الکس مدل VIVA سایز 298,400,000 8,400,000 ---
130دوچرخه ولوپرو مدل VP7000 سایز 27.5دوچرخه ولوپرو مدل VP7000 سایز 27.58,430,000 8,430,000 ---
131دوچرخه ولوپرو مدل VP8000 سایز 27.5دوچرخه ولوپرو مدل VP8000 سایز 27.58,350,000 8,350,000 ---
132دوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 27.5دوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 27.58,350,000 8,350,000 ---
133دوچرخه کوهستان الکس مدل EXCEL سایز 27.5دوچرخه کوهستان الکس مدل EXCEL سایز 27.58,050,000 7,690,000 360,000 
134دوچرخه کوهستان المپیا مدل Bianchi سایز ۲۶دوچرخه کوهستان المپیا مدل Bianchi سایز ۲۶5,650,000 5,650,000 ---
135دوچرخه اورلرد کد ١٦٠٠٦٣٦ سایز 16دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل LS9 سایز 164,650,000 4,350,000 300,000 
140دوچرخه ویوا مدل اکسیژندوچرخه کوهستان ویوا مدل Oxygen 100 سایز 268,290,000 8,290,000 ---
141دوچرخه کوهستان ویوا مدل Vortex II سایز 26دوچرخه کوهستان ویوا مدل Vortex II سایز 268,950,000 8,950,000 ---
142دوچرخه کوهستان ویوا مدل Travel سایز 26دوچرخه کوهستان ویوا مدل Travel سایز 268,400,000 8,400,000 ---
143دوچرخه کوهستان ویوا مدل الیت Elite200 سایز 26دوچرخه کوهستان ویوا مدل الیت Elite200 سایز 2610,150,000 9,900,000 250,000 
144دوچرخه ویوا مدل TOUR سایز 26دوچرخه شهری ویوا مدل TOUR سایز 2612,300,000 12,300,000 ---
145دوچرخه هانتر مدل 703 سایز 24دوچرخه هانتر مدل 703 سایز 245,250,000 5,250,000 ---
146دوچرخه کوهستان المپیا مدل پروپل سایز 27.5دوچرخه کوهستان المپیا مدل پروپل سایز 27.56,950,000 6,950,000 ---
147دوچرخه کوهستان المپیا مدل STEEL SPORT سایز 27.5دوچرخه کوهستان المپیا مدل STEEL SPORT سایز 27.55,900,000 5,900,000 ---
150دوچرخه کوهستان المپیا مدل بوکسر سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل باکسر BOXER سایز 27.56,350,000 6,350,000 ---
151دوچرخه کوهستان پژو 307 سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل پژو 307 سایز 267,100,000 7,100,000 ---
152دوچرخه بچه گانه المپیا مدل 703B سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل 703B سایز 203,000,000 3,000,000 ---
153دوچرخه اورلرد مدل 2602دوچرخه کوهستان اورلرد مدل OL2602 سایز 267,800,000 7,800,000 ---
154دوچرخه کوهستان اورلرددوچرخه کوهستان اورلرد مدل OL27501 سایز 27.58,100,000 8,100,000 ---
155دوچرخه کوهستان الکس مدل Judy سایز 26دوچرخه کوهستان الکس مدل Judy سایز 267,300,000 7,300,000 ---
156دوچرخه کوهستان اورلرد سایز 26دوچرخه کوهستان اورلرد مدل OL2601 سایز 267,800,000 7,800,000 ---
157دوچرخه ویوا مدل blazeدوچرخه کوهستان ویوا مدل بلیز Blaze 18 HD سایز 27.513,000,000 13,000,000 ---
158دوچرخه کوهستان ویوا مدل فرست FIRST سایز 27/5دوچرخه کوهستان ویوا مدل فرست FIRST سایز 27/521,000,000 20,099,000 901,000 
159دوچرخه کوهستان ویوا مدل لوییس سایز ۲۶دوچرخه کوهستان ویوا مدل لوییس سایز 269,850,000 9,600,000 250,000 
160دوچرخه ویوا X SPEEDدوچرخه کوهستان ویوا مدل X-Speed سایز ۲۶9,650,000 9,650,000 ---
161دوچرخه ویوا مدل ترمیناتور سایز 26دوچرخه کوهستان ویوا مدل ترمیناتور سایز 269,900,000 9,900,000 ---
162دوچرخه کوهستان ویوا مدل کراسینگ 2.0 سایز 27.5دوچرخه کوهستان ویوا مدل کراسینگ 2.0 سایز 27.515,500,000 15,500,000 ---
163دوچرخه ویوا مدل ائودی سایز 26دوچرخه کوهستان ویوا مدل آئودی سایز 268,430,000 8,430,000 ---
164viva-spinner-24دوچرخه کوهستان ویوا مدل اسپینر Spinner سایز 248,000,000 8,000,000 ---
165دوچرخه کوهستان ویوا مدل BEST سایز 26دوچرخه کوهستان ویوا مدل BEST سایز 269,500,000 9,500,000 ---
166دوچرخه کوهستان ویوا مدل سناتوردوچرخه کوهستان ویوا مدل سناتور سایز ۲۴8,000,000 8,000,000 ---
167دوچرخه کوهستان ویوا مدل میلان سایز 27.5دوچرخه کوهستان ویوا مدل میلان سایز 27.515,700,000 15,700,000 ---
168دوچرخه کوهستان ویوا مدل ایگنایت سایز 27.5دوچرخه کوهستان ویوا مدل ایگنایت سایز 27.515,700,000 15,700,000 ---
169دوچرخه کوهستان ویوا مدل فلای سایز 27.5دوچرخه کوهستان ویوا مدل فلای سایز 27.519,910,000 19,910,000 ---
170دوچرخه کوهستان فلش مدل RACE 7 سایز 27.5دوچرخه کوهستان فلش مدل RACE 7 سایز 27.56,650,000 6,650,000 ---
171دوچرخه کوهستان فلش مدل تیم TEAM 7 سایز 29دوچرخه کوهستان فلش مدل TEAM 7 سایز 296,900,000 6,900,000 ---
172دوچرخه فلش ULTRA 6دوچرخه کوهستان فلش مدل ULTRA 6 سایز 267,100,000 7,100,000 ---
173دوچرخه کوهستان فلش مدل ULTRA 5 سایز 26دوچرخه کوهستان فلش مدل ULTRA 5 سایز 267,100,000 6,850,000 250,000 
174دوچرخه کوهستان هانتر 703دوچرخه کوهستان هانتر مدل H702 سایز 265,500,000 5,500,000 ---
175دوچرخه کوهستان آلفا جنرالدوچرخه کوهستان آلفا مدل جنرال سایز 265,550,000 5,550,000 ---
176دوچرخه کوهستان اورلرد مدل OL27506 سایز 27.5دوچرخه کوهستان اورلرد مدل OL27506 سایز 27.58,600,000 8,600,000 ---
177دوچرخه کوهستان اورلرد مدل OL27504دوچرخه کوهستان اورلرد مدل OL27504 سایز 27.512,800,000 12,800,000 ---
178دوچرخه بچه گانه اورلرد Dozer سایز 20دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل Dozer سایز 204,500,000 4,220,000 280,000 
179دوچرخه بچه گانه اورلرددوچرخه بچه گانه اورلرد مدل FLYING سایز 124,130,000 4,130,000 ---
180دوچرخه آمانو مدل GT2408دوچرخه آمانو مدل GT2408 سایز 243,600,000 3,600,000 ---
181دوچرخه زنانه آمانو مدل GT2608دوچرخه آمانو مدل GT2608 سایز 263,620,000 3,620,000 ---
182دوچرخه کوهستان الکس vivaدوچرخه کوهستان الکس مدل VIVA سایز 268,050,000 7,980,000 70,000 
183alex-Judy-bicycleدوچرخه کوهستان الکس مدل Judy سایز 267,300,000 7,300,000 ---
184دوچرخه کوهستان المپیا مدل ML-SPIDERدوچرخه کوهستان المپیا مدل ML-SPIDER سایز 27.56,550,000 6,349,000 201,000 
185دوچرخه کوهستان المپیا SUPERMEدوچرخه کوهستان المپیا مدل SUPREME سایز 27.54,700,000 4,700,000 ---
186دوچرخه 27.5 المپیا مدا پژو 307دوچرخه کوهستان المپیا مدل پژو 307 سایز 27.57,299,000 7,299,000 ---
187دوچرخه کوهستان فلش hyper 8دوچرخه کوهستان فلش مدل HYPER 8 سایز 245,450,000 5,300,000 150,000 
188دوچرخه ولوپرو مدل VP8000 سایز 29دوچرخه ولوپرو مدل VP8000 سایز 298,700,000 8,700,000 ---
189دوچرخه کوهستان المپیا مدل TITANICدوچرخه کوهستان المپیا مدل TITANIC سایز 265,000,000 5,000,000 ---
190دوچرخه المپیا مدل اورفلایدوچرخه کوهستان المپیا مدل اورفلای سایز 297,100,000 7,035,000 65,000 
191دوچرخه ولوپرو مدل ولوپرو VP5000 سایز 26دوچرخه ولوپرو مدل VP5000-D سایز 268,590,000 8,590,000 ---
192دوچرخه ولوپرو مدل VP6000-D سایز 26دوچرخه ولوپرو مدل VP6000-D سایز 268,500,000 8,500,000 ---
193دوچرخه المپیا بیانچیدوچرخه کوهستان المپیا مدل Bianchi سایز 27.55,750,000 5,750,000 ---
194دوچرخه الکس مدل DIESEL سایز 26دوچرخه الکس مدل DIESEL سایز 266,249,000 6,249,000 ---
195سه چرخه الکس مدل ریلکسسه چرخه الکس مدل ریلکس دنده ای13,000,000 13,000,000 ---
196دوچرخه ویوا مدل Brave سایز 20دوچرخه ویوا مدل Brave سایز 204,750,000 4,750,000 ---
197دوچرخه ویوا مدل Super bike سایز 20دوچرخه ویوا مدل Super bike سایز 204,650,000 4,500,000 150,000 
198دوچرخه بچه گانه ویوا مدل SPORT سایز 20دوچرخه ویوا مدل SPORT سایز 204,150,000 4,150,000 ---
199دوچرخه بچه گانه ویوا مدل باربی سایز 20دوچرخه بچه گانه ویوا مدل باربی سایز 204,300,000 3,800,000 500,000 
200دوچرخه حرکتی bmx ویوا ایز 20دوچرخه حرکتی BMX ویوا مدل بتمن2,600,000 2,600,000 ---
201دوچرخه کوهستان ویوا مدل فشن Fashion سایز 26دوچرخه کوهستان ویوا مدل فشن Fashion سایز 268,900,000 8,900,000 ---
202viva-uranus-26-bikeدوچرخه کوهستان ویوا مدل اورانوس سایز 269,000,000 9,000,000 ---
203دوچرخه کوهستان الکس alex مدل EXCEL سایز 29دوچرخه کوهستان الکس مدل EXCEL سایز 298,000,000 8,000,000 ---
204دوچرخه کوهستان الکس مدل MACAN سایز 29دوچرخه کوهستان الکس مدل MACAN سایز 298,275,000 8,275,000 ---
205دوچرخه المپیا مدل Michelin سایز 24دوچرخه کوهستان المپیا مدل Michelin سایز 244,250,000 4,250,000 ---
206دوچرخه کوهستان المپیا مدل Titanic سایز 24دوچرخه کوهستان المپیا مدل Titanic سایز 244,600,000 4,600,000 ---
207دوچرخه کوهستان المپیا مدل SPINIX سایز 24دوچرخه کوهستان المپیا مدل SPINIX سایز 246,300,000 6,300,000 ---
208دوچرخه المپیا مدل ML-SPIDERدوچرخه کوهستان المپیا مدل ML-SPIDER سایز 246,100,000 6,100,000 ---
209دوچرخه کوهستان المپیا مدل Player 21SP سایز 24دوچرخه کوهستان المپیا مدل Player 21SP سایز 244,100,000 4,100,000 ---
210دوچرخه کودک المپیا مدل Bianchi سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل Bianchi سایز 204,800,000 4,800,000 ---
211دوچرخه بچه گانه المپیا مدل STEEL SPORT سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل STEEL SPORT سایز 204,600,000 4,450,000 150,000 
212دوچرخه کوهستان المپیا مدل SPINIX سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل SPINIX سایز 266,900,000 6,830,000 70,000 
213دوچرخه المپیا مدل SUPREME سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل SUPREME سایز 265,400,000 5,400,000 ---
214دوچرخه المپیا مدل تاج سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل تاج TAJ سایز 266,850,000 6,850,000 ---
215دوچرخه پروپل سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل پروپل Propel سایز ۲۶6,950,000 6,950,000 ---
216دوچرخه ولوپرو سایز 27.5 مدل vp3000دوچرخه ولوپرو مدل VP3000-D سایز 27.58,450,000 8,450,000 ---
217دوچرخه ویوا مدل راتلر سایز 29دوچرخه کوهستان ویوا مدل راتلر 200 سایز 299,660,000 9,660,000 ---
218دوچرخه المپیا نیوجیلی سایز 27.5دوچرخه کوهستان المپیا مدل نیوجیلی سایز 27.56,339,000 6,339,000 ---
219دوچرخه کوهستان المپیا مدل MAXXI سایز 24دوچرخه کوهستان المپیا مدل MAXXI سایز 245,150,000 5,150,000 ---
220دوچرخه کوهستان المپیا مدل MAXXI سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل MAXXI سایز 265,048,000 5,048,000 ---
221دوچرخه W-standard مدل ECO D7 سایز 27.5دوچرخه W-standard مدل ECO D7 سایز 27.514,500,000 14,500,000 ---
222دوچرخه بچه گانه آمانو مدل GT2007 سایز 20دوچرخه بچه گانه آمانو مدل GT2007 سایز 203,530,000 3,530,000 ---
223دوچرخه آمانو مدل GT2407 سایز 24دوچرخه آمانو مدل GT2407 سایز 243,560,000 3,560,000 ---
224دوچرخه کوهستان الکس مدل DIESEL سایز 24دوچرخه کوهستان الکس مدل DIESEL سایز 245,950,000 5,950,000 ---
225دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 24دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 246,650,000 6,650,000 ---
226دوچرخه بچه گانه المپیا مدل ML-SPIDER سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل ML-SPIDER سایز 205,600,000 5,600,000 ---
227دوچرخه بچه گانه المپیا سایز 16 کد 16191 – OLYMPIAدوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR16701 سایز 162,560,000 2,560,000 ---
228دوچرخه بچه گانه المپیا مدل DOOMA سایز 16دوچرخه بچه گانه المپیا مدل DOOMA سایز 163,679,000 3,679,000 ---
229دوچرخه بچه گانه المپیا سایز 16 کد 16218دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR16905 سایز 163,500,000 3,500,000 ---
230دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR16821 سایز 16دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR16821 سایز 163,125,000 3,125,000 ---
231دوچرخه المپیا مدل s hr16709 کد 16233دوچرخه دخترانه المپیا مدل HR16709 سایز 163,050,000 3,050,000 ---
232دوچرخه دخترانه المپیا کد 16198دوچرخه دخترانه المپیا مدل HR16708 سایز 163,090,000 3,090,000 ---
233دوچرخه کوهستان المپیا مدل GLORY سایز 26دوچرخه کوهستان المپیا مدل GLORY سایز 267,180,000 7,180,000 ---
234دوچرخه دخترانه المپیا مدل HR16707 سایز 16دوچرخه دخترانه المپیا مدل HR16707 سایز 163,100,000 3,100,000 ---
235دوچرخه دخترانه المپیا مدل 20214دوچرخه دخترانه المپیا مدل 20214 سایز 203,440,000 3,440,000 ---
236دوچرخه بچه گانه المپیا مدل Mechelin سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل Michelin سایز 203,900,000 3,900,000 ---
237دوچرخه المپیا کد 2056 سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل تایتانیک سایز 204,350,000 4,350,000 ---
238دوچرخه بچه گانه المپیا مدل رامبو سایز 16دوچرخه دخترانه المپیا مدل رامبو سایز 163,100,000 3,100,000 ---
239دوچرخه بچه گانه پرادو کد 1200475 سایز 12دوچرخه بچه گانه پرادو کد 1200475 سایز 122,350,000 2,350,000 ---
240دوچرخه کوهستان اورلرد مدل FOSTER سایز 27.5دوچرخه کوهستان اورلرد مدل FOSTER 1.0V سایز 27.58,540,000 8,540,000 ---
241دوچرخه ولوپرو مدل VP8000-Vدوچرخه ولوپرو مدل VP8000-V سایز 27.58,380,000 8,380,000 ---
242دوچرخه کوهستان اورلرد مدل FOSTER سایز 26دوچرخه کوهستان اورلرد مدل FOSTER 1.0V سایز 268,540,000 8,540,000 ---
243دوچرخه اورلرد مدل PANAMERA-V سایز 26دوچرخه کوهستان اورلرد مدل PANAMERA 2.0V سایز 268,640,000 8,585,000 55,000 
244دوچرخه کوهستان اورلرد مدل BUGATTI سایز 27.5دوچرخه کوهستان اورلرد مدل BUGATTI 1.0D سایز 27.58,640,000 8,420,000 220,000 
245دوچرخه کوهستان اورلرد مدل SUPREME 1.0V سایز 26دوچرخه کوهستان اورلرد مدل SUPREME 1.0V سایز 268,550,000 8,550,000 ---
246دوچرخه سان اسپید مدل PRO200 سایز 29دوچرخه سان اسپید مدل PRO200 سایز 299,650,000 9,650,000 ---
247دوچرخه ولوپرو مدل VP9000-D سایز 29دوچرخه ولوپرو مدل VP9000-D سایز 298,800,000 8,800,000 ---
248دوچرخه ولوپرو مدل VP8000-V سایز 29دوچرخه ولوپرو مدل VP8000-V سایز 298,550,000 8,550,000 ---
249دوچرخه ولوپرو مدل vp7000 دیسکیدوچرخه ولوپرو مدل VP7000 سایز 298,900,000 8,900,000 ---
250دوچرخه ولوپرو مدل VP6000-D سایز 27.5دوچرخه ولوپرو مدل VP6000-D سایز 27.58,490,000 8,490,000 ---
251دوچرخه 29 ولوپرو مدل vp9000-vدوچرخه ولوپرو مدل VP9000-V سایز 298,520,000 8,520,000 ---
252دوچرخه کوهستان ویوا مدل OXYGEN سایز ۲۴دوچرخه کوهستان ویوا مدل OXYGEN سایز ۲۴8,000,000 8,000,000 ---
253دوچرخه ویوا اکسیژن 200 سایز 26دوچرخه کوهستان ویوا مدل OXYGEN 200 سایز 268,850,000 8,850,000 ---
254دوچرخه ویوا مدل دراگون Dragon سایز 26دوچرخه کوهستان ویوا مدل دراگون Dragon سایز 268,300,000 8,200,000 100,000 
255دوچرخه کوهستان ویوا مدل اسپینر Spinner 18 سایز 26دوچرخه کوهستان ویوا مدل اسپینر Spinner 18 سایز 268,900,000 8,900,000 ---
256دوچرخه ولوپرو مدل VP6000-V سایز 27.5دوچرخه ولوپرو مدل VP6000-V سایز 27.58,350,000 8,350,000 ---
257دوچرخه ولوپرو مدل VP4000-D سایز 27.5دوچرخه ولوپرو مدل VP4000-D سایز 27.58,490,000 8,490,000 ---
258دوچرخه ولوپرو مدل VP9000-D سایز 27.5دوچرخه ولوپرو مدل VP9000 سایز 27.58,490,000 8,490,000 ---
259دوچرخه ولوپرو مدل vp4000-v سایز 27.5دوچرخه ولوپرو مدل VP4000 سایز 27.58,400,000 8,400,000 ---
260دوچرخه ولوپرو مدل VP7000-D سایز 27.5دوچرخه ولوپرو مدل VP7000-D سایز 27.58,480,000 8,480,000 ---
261دوچرخه ولوپرو مدل VP9000-V سایز 27.5دوچرخه ولوپرو مدل VP9000-V سایز 27.58,390,000 8,390,000 ---
262دوچرخه بچه گانه ناجی مدل نگین سایز 16دوچرخه بچه گانه ناجی مدل نگین سایز 162,650,000 2,650,000 ---
263دوچرخه ولوپرو مدل VP7000-V سایز 29دوچرخه ولوپرو مدل VP7000-V سایز 298,600,000 8,600,000 ---
264دوچرخه کوهستان فونیکس مدل HERO سایز 26دوچرخه کوهستان فونیکس مدل HERO سایز 267,000,000 7,000,000 ---
265دوچرخه فونیکس مدل اپل سایز ۲۴دوچرخه فونیکس مدل اپل APPLE سایز ۲۴5,925,000 5,925,000 ---
266دوچرخه دخترانه سان اسپید مدل 16107دوچرخه دخترانه سان اسپید مدل 16107 سایز 163,300,000 3,180,000 120,000 
267دوچرخه سان اسپید مدل SPINER سایز 26دوچرخه سان اسپید مدل SPINER سایز 267,250,000 7,250,000 ---
268دوچرخه دخترانه سان اسپید مدل 20107دوچرخه دخترانه سان اسپید مدل 20107 سایز 203,550,000 3,550,000 ---
269دوچرخه شهری سونیک سایز 12دوچرخه کودک سونیک سایز 121,050,000 1,050,000 ---
270دوچرخه بچه گانه سان اسپید مدل 20103 سایز 20دوچرخه بچه گانه سان اسپید مدل 20103 سایز 203,100,000 3,100,000 ---
271دوچرخه بچه گانه سان اسپید مدل 16103دوچرخه بچه گانه سان اسپید مدل 16103 سایز 162,700,000 2,700,000 ---
272دوچرخه بچه گانه جیانت قرمزدوچرخه کمکدار جیانت مدل GT900 سایز 205,300,000 5,300,000 ---
273دوچرخه جیانت مدل G8500 سایز 26دوچرخه جیانت مدل G8500 سایز 264,850,000 4,850,000 ---
274دوچرخه آمانو مدل GT2607دوچرخه آمانو مدل GT2607 سایز 263,800,000 3,670,000 130,000 
275دوچرخه بچه گانه کافیدیس مدل 2000509دوچرخه بچه گانه کافیدیس مدل 2000509 سایز 203,950,000 3,950,000 ---
276دوچرخه اورلرد مدل CONVERSE-Vدوچرخه اورلرد مدل CONVERSE 1.0V سایز 27.58,550,000 8,550,000 ---
277دوچرخه اورلرد مدل superme 1.0v سایز ۲۷.۵دوچرخه کوهستان اورلرد مدل SUPREME 1.0V سایز 27.58,560,000 8,560,000 ---
278دوچرخه اورلرد مدل OL27503دوچرخه اورلرد مدل OL27503 سایز 27.514,500,000 14,500,000 ---
279دوچرخه اورلرد مدل PANAMERAدوچرخه اورلرد مدل PANAMERA 1.0D سایز 27.58,540,000 8,540,000 ---
280دوچرخه اورلرد مدل OL27505 سایز 27.5دوچرخه اورلرد مدل OL27505 سایز 27.58,590,000 8,590,000 ---
281دوچرخه اورلرد مدل SUPREME-D سایز 27.5دوچرخه اورلرد مدل SUPREME 1.0D سایز 27.58,560,000 8,560,000 ---
282دوچرخه ویوا مدل راتلر Rattler سایز 27.5دوچرخه ویوا مدل راتلر Rattler سایز 27.59,700,000 9,700,000 ---
283دوچرخه ریبوک مدل K3600 سایز 26دوچرخه ریبوک مدل K3600 سایز 264,880,000 4,880,000 ---
284دوچرخه بچه گانه المپیا مدل SUMMER S80 سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل SUMMER S80 سایز 204,000,000 4,000,000 ---
285دوچرخه بچه گانه المپیا مدل REDBULL02 سایز 20دوچرخه بچه گانه المپیا مدل REDBULL02 سایز 203,900,000 3,900,000 ---
286دوچرخه المپیا مدل SUMMER S80 سایز 24دوچرخه المپیا مدل SUMMER S80 سایز 244,300,000 4,300,000 ---
287دوچرخه بچه گانه اکی مدل HR511 سایز 20دوچرخه بچه گانه اکی مدل HR511 سایز 203,300,000 3,300,000 ---
288دوچرخه دخترانه پرادو مدل HR950دوچرخه دخترانه پرادو مدل HR950 سایز ۱۶3,160,000 3,160,000 ---
289دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل LS11 سایز 20دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل LS11 سایز 204,650,000 4,650,000 ---
290دوچرخه بچه گانه پرادو مدل HR511 سایز ۱۶دوچرخه بچه گانه پرادو مدل HR511 سایز ۱۶3,100,000 2,795,000 305,000 
291دوچرخه اورلرد سایز 16 کد 1600636دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل LS11 سایز 164,250,000 4,060,000 190,000 
292دوچرخه فونیکس مدل SUNSPEED سایز 26دوچرخه فونیکس مدل SUNSPEED سایز 267,050,000 7,050,000 ---
293دوچرخه راکی مدل R20-D سایز 27.5دوچرخه راکی مدل R20-D سایز 27.55,050,000 5,050,000 ---
294دوچرخه راکی مدل R20 سایز 27.5دوچرخه راکی مدل R20 سایز 27.54,890,000 4,890,000 ---
295دوچرخه راکی مدل R20-D سایز 26دوچرخه راکی مدل R20-D سایز 265,050,000 5,050,000 ---
296دوچرخه بچه گانه استار مدل SPORT سایز 20دوچرخه بچه گانه استار مدل SPORT سایز 203,350,000 3,350,000 ---
297دوچرخه فرانکلین مدل F1010دوچرخه فرانکلین مدل F1010 سایز 27.55,950,000 5,950,000 ---
298دوچرخه 27.5 فرانکلین مدل F1010-Vدوچرخه فرانکلین مدل F1010-V سایز 27.55,800,000 5,800,000 ---
299دوچرخه المپیا مدل ردبول REDBULL 02-Vدوچرخه المپیا مدل ردبول REDBULL 02-V سایز 264,600,000 4,600,000 ---
300دوچرخه المپیا مدل ردبولدوچرخه کوهستان المپیا مدل ردبول REDBULL 02 سایز 264,800,000 4,800,000 ---
301دوچرخه المپیا مدل REDBULL 02 سایز 24دوچرخه المپیا مدل REDBULL 02 سایز 244,400,000 4,400,000 ---
302دوچرخه 26 المپیا مدل skylandدوچرخه المپیا مدل SKYLAND سایز 267,150,000 7,150,000 ---
303دوچرخه المپیا مدل SPRITدوچرخه المپیا مدل SPRIT سایز 267,080,000 7,080,000 ---
304دوچرخه المپیا مدل GLORY سایز 27.5دوچرخه المپیا مدل GLORY سایز 27.57,350,000 7,350,000 ---
305دوچرخه المپیا مدل MOSSOدوچرخه المپیا مدل MOSSO سایز 297,150,000 7,090,000 60,000 
306دوچرخه اورلرد مدل SUPREME-D سایز 26دوچرخه اورلرد مدل SUPREME 2.0D سایز 268,590,000 8,590,000 ---
307دوچرخه اورلرد مدل CONVERSE-D سایز 26دوچرخه اورلرد مدل CONVERSE 2.0D سایز 268,650,000 8,650,000 ---
308دوچرخه اورلرد مدل CONVERSE-V سایز 26دوچرخه اورلرد مدل CONVERSE 2.0V سایز 268,660,000 8,590,000 70,000 
309دوچرخه اورلرد مدل PANAMERA-D سایز 26دوچرخه اورلرد مدل PANAMERA 2.0D سایز 268,630,000 8,630,000 ---
310دوچرخه اورلرد مدل BUGATTI-D سایز 26دوچرخه اورلرد مدل BUGATTI 2.0D سایز 268,750,000 8,750,000 ---
311دوچرخه شهری FORDدوچرخه شهری FORD مدل زنانه سایز 263,950,000 3,950,000 ---
312دوچرخه اورلرد مدل BUGATTI-D سایز 27.5دوچرخه اورلرد مدل BUGATTI 3.0 سایز 27.512,250,000 12,250,000 ---
313دوچرخه دخترانه اورلرد مدل Space سایز 20دوچرخه دخترانه اورلرد مدل Space سایز 204,800,000 4,670,000 130,000 
314دوچرخه 27.5 اورلرد مدل 2750276دوچرخه اورلرد مدل PANAMERA 2.0D سایز 27.58,670,000 8,670,000 ---
315دوچرخه 27.5 اورلرد مدل BUGATTI-Dدوچرخه اورلرد مدل BUGATTI 2.0D سایز 27.58,670,000 8,670,000 ---
316دوچرخه اورلرد مدل SUPREME-D سایز 27.5دوچرخه اورلرد مدل SUPREME 3.0 سایز 27.511,300,000 11,300,000 ---
317دوچرخه اورلرد مدل PANAMERA-D سایز 27.5دوچرخه اورلرد مدل PANAMERA 3.0 سایز 27.512,370,000 12,370,000 ---
318دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل DOZER سایز 16دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل DOZER سایز 163,670,000 3,630,000 40,000 
319دوچرخه بچه گانه اکی مدل HR140-16-Aدوچرخه بچه گانه اکی مدل HR140-16-A2,875,000 2,875,000 ---
320دوچرخه بچه گانه راکی مدل R201 سایز 16دوچرخه بچه گانه راکی مدل R201 سایز 163,200,000 3,200,000 ---
321دوچرخه دخترانه راکی مدل R210 سایز 16دوچرخه دخترانه راکی مدل R210 سایز 163,149,000 3,149,000 ---
322دوچرخه بچه گانه اکی مدل HR140-20-Aدوچرخه بچه گانه اکی مدل HR140-20-A3,250,000 3,250,000 ---
323دوچرخه بچه گانه اکی مدل HR511-20-Aدوچرخه بچه گانه اکی مدل HR511-16-A2,875,000 2,875,000 ---
324دوچرخه دخترانه راکی مدل R211HRدوچرخه دخترانه راکی مدل R211HR سایز 122,820,000 2,820,000 ---
325دوچرخه بچه گانه راکی مدل R204HRدوچرخه بچه گانه راکی مدل R204HR سایز 122,070,000 2,070,000 ---
326دوچرخه اورلرد مدل SUPREME 2.0V سایز 27.5دوچرخه اورلرد مدل SUPREME 2.0V سایز 27.58,600,000 8,600,000 ---
327دوچرخه اورلرد مدل FOSTER 2.0V سایز 27.5دوچرخه اورلرد مدل FOSTER 2.0V سایز 27.58,590,000 8,590,000 ---
328دوچرخه اورلرد مدل CONVERSE سایز 27.5دوچرخه اورلرد مدل CONVERSE 2.0V سایز 27.58,590,000 8,590,000 ---
329دوچرخه اورلرد مدل ساپرمی SUPREME 2.0 سایز 26دوچرخه اورلرد مدل ساپرمی SUPREME 2.0V سایز 268,690,000 8,690,000 ---
330دوچرخه المپیا مدل اورفلای OVERFLY سایز 26دوچرخه المپیا مدل اورفلای OVERFLY سایز 266,890,000 6,890,000 ---
331دوچرخه اورلرد مدل BUGATTI 1.0V سایز 27.5دوچرخه اورلرد مدل BUGATTI 1.0V سایز 27.58,440,000 8,360,000 80,000 
332دوچرخه اورلرد مدل CONVERSE سایز 26دوچرخه اورلرد مدل CONVERSE 1.0D سایز 268,500,000 8,420,000 80,000 
333دوچرخه اورلرد مدل CONVERSE 1.0V سایز 26دوچرخه اورلرد مدل CONVERSE 1.0V سایز 268,490,000 8,490,000 ---
334دوچرخه کافیدیس مدل C300-D سایز 26دوچرخه کافیدیس مدل C300-D سایز 265,640,000 5,640,000 ---
335دوچرخه کافیدیس مدل C300-V سایز 26دوچرخه کافیدیس مدل C300-V سایز 265,440,000 5,440,000 ---
336دوچرخه ساحلی کافیدیس مدل Big Foot سایز 26دوچرخه کافیدیس مدل اسمارت ساحلی سایز 2610,100,000 10,100,000 ---
337دوچرخه کافیدیس مدل اسمارت ساحلی سایز 16دوچرخه کافیدیس مدل اسمارت ساحلی سایز 165,050,000 5,050,000 ---
338دوچرخه کافیدیس مدل C300-V سایز 27.5دوچرخه کافیدیس مدل C300-V سایز 27.55,450,000 5,450,000 ---
339دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل SPACE سایز 16دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل SPACE سایز 164,160,000 4,160,000 ---
340دوچرخه بچه گانه رامبو مدل HR16201 سایز 16دوچرخه بچه گانه رامبو مدل HR16201 سایز 163,500,000 3,500,000 ---
341دوچرخه بچه گانه اورلرد کد 2010023 سایز 20دوچرخه بچه گانه اورلرد کد 2010023 سایز 204,650,000 4,650,000 ---
342دوچرخه بچه گانه اورلرد کد 2010021دوچرخه بچه گانه اورلرد کد 2010021 سایز 205,100,000 5,100,000 ---
343دوچرخه اورلرد مدل 1200293دوچرخه اورلرد مدل Space no.1 سایز 123,900,000 3,815,000 85,000 
344دوچرخه دخترانه وینو مدل 20H011دوچرخه دخترانه وینو مدل 20H0113,170,000 3,170,000 ---
345دوچرخه بچه گانه وینو مدل 20H013دوچرخه بچه گانه وینو مدل 20H0132,990,000 2,990,000 ---
346دوچرخه دو نفره ویوا مدل پریمیت PRIMATE سایز 26دوچرخه دو نفره ویوا مدل پریمیت PRIMATE سایز 2614,200,000 14,200,000 ---
347دوچرخه ویوا مدل تراول Travel سایز 20دوچرخه ویوا مدل Travel سایز 207,740,000 7,740,000 ---
348دوچرخه ویوا Senator سایز 26دوچرخه ویوا مدل سناتور Senator سایز 268,900,000 8,900,000 ---
349دوچرخه بچه گانه المپیا کد 12201 سایز 12دوچرخه بچه گانه المپیا کد 12201 سایز 122,800,000 2,800,000 ---
350دوچرخه بچه گانه المپیا کد 12173 سایز 12دوچرخه بچه گانه المپیا کد 12173 سایز 122,190,000 2,190,000 ---
351دوچرخه 12 المپیا مدل HR12701دوچرخه بچه گانه المپیا کد 12179 سایز 122,250,000 2,250,000 ---
352دوچرخه کودک المپیا مدل TOMBOY سایز 16دوچرخه کودک المپیا مدل TOMBOY سایز 163,550,000 3,550,000 ---
353دوچرخه دخترانه پرادو مدل HR920دوچرخه دخترانه پرادو مدل HR920 سایز ۱۶3,500,000 3,500,000 ---
354دوچرخه ویوا مدل Spinner 200 سایز 27.5دوچرخه ویوا مدل Spinner 200 سایز 27.59,100,000 9,100,000 ---
355دوچرخه ویوا مدل راتلر RATTLER 100 سایز 29دوچرخه ویوا مدل راتلر RATTLER 100 سایز 299,300,000 9,300,000 ---
356دوچرخه اورلرد مدل CONVERSE 3.0 سایز 27.5دوچرخه اورلرد مدل CONVERSE 3.0 سایز 27.512,350,000 12,350,000 ---
357دوچرخه اورلرد مدل PANAMERA 2.0V سایز 27.5دوچرخه اورلرد مدل PANAMERA 2.0V سایز 27.58,580,000 8,580,000 ---
358دوچرخه اورلرد مدل CONVERSE 2.0D سایز 27.5دوچرخه اورلرد مدل CONVERSE 2.0D سایز 27.58,610,000 8,610,000 ---
359دوچرخه اورلرد مدل FOSTER 4.0 سایز 27.514,500,000 13,910,000 590,000 
360دوچرخه اورلرد مدل BUGATTI 4.0 سایز 27.5دوچرخه اورلرد مدل BUGATTI 4.0 سایز 27.514,500,000 13,890,000 610,000 
361دوچرخه اورلرد مدل BUGATTI 2.0V سایز 27.5دوچرخه اورلرد مدل BUGATTI 2.0V سایز 27.58,580,000 8,580,000 ---
362دوچرخه اورلرد مدل SUPREME 2.0D سایز 27.5دوچرخه اورلرد مدل SUPREME 2.0D سایز 27.58,630,000 8,630,000 ---
363دوچرخه کودک المپیا مدل TOMBOY سایز 20دوچرخه کودک المپیا مدل TOMBOY سایز 203,950,000 3,950,000 ---
364دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR16820 سایز 16دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR16820 سایز 162,900,000 2,900,000 ---
365دوچرخه بچه گانه المپیا مدل رامبو سایز 12دوچرخه بچه گانه المپیا مدل رامبو سایز 122,710,000 2,710,000 ---
366دوچرخه کودک المپیا مدل 20601 سایز 20دوچرخه کودک المپیا مدل 20601 سایز 203,400,000 3,400,000 ---
367دوچرخه اورلرد مدل FOSTER 3.0 سایز 27.5دوچرخه اورلرد مدل FOSTER 3.0 سایز 27.512,350,000 12,150,000 200,000 
368دوچرخه هانتر مدل H726 سایز 26دوچرخه هانتر مدل H726 سایز 266,355,000 6,355,000 ---
369دوچرخه بچه گانه اکی مدل HR509 سایز 20دوچرخه بچه گانه اکی مدل HR509 سایز 203,700,000 3,700,000 ---
370دوچرخه ونیز VENICE مدل FH-S440 سایز 26دوچرخه ونیز VENICE مدل FH-S440 سایز 266,400,000 6,400,000 ---
371دوچرخه ونیز VENICE مدل 2436 سایز 24دوچرخه ونیز VENICE مدل 2436 سایز 247,030,000 7,030,000 ---
372دوچرخه جیانت مدل G7500 سایز 24دوچرخه جیانت مدل G7500 سایز 244,950,000 4,850,000 100,000 
373دوچرخه بچه گانه استار کد 12208دوچرخه بچه گانه استار کد 12208 سایز 122,600,000 2,600,000 ---
374دوچرخه المپیا مدل اورفلای OVERFLY سایز 27.5دوچرخه المپیا مدل اورفلای OVERFLY سایز 27.57,115,000 7,115,000 ---
375دوچرخه برقی ژیتان مدل ETG600 سایز 26دوچرخه برقی ژیتان مدل ETG600 سایز 2620,000,000 19,200,000 800,000 
376دوچرخه کافیدیس مدل C14-300-V سایز 26دوچرخه کافیدیس مدل C14-300-V سایز 265,490,000 5,490,000 ---
377دوچرخه کودک المپیا مدل S-20905 سایز 20دوچرخه کودک المپیا مدل S-20905 سایز 203,630,000 3,630,000 ---
378دوچرخه المپیا مدل REDBULL01 سایز 20دوچرخه المپیا مدل REDBULL01 سایز 203,750,000 3,750,000 ---
379دوچرخه کودک المپیا مدل HR16703B سایز 16دوچرخه کودک المپیا مدل HR16703B سایز 162,600,000 2,600,000 ---
380دوچرخه بچه گانه وینو کد 20246دوچرخه بچه گانه وینو کد 20246 سایز 204,750,000 4,750,000 ---
381دوچرخه دخترانه کراس مدل FRONTIES سایز 16دوچرخه دخترانه کراس مدل FRONTIES سایز 163,800,000 3,800,000 ---
382دوچرخه کودک اکی مدل M810 سایز 16دوچرخه کودک اکی مدل M810 سایز 163,500,000 3,500,000 ---
383دوچرخه کودک اکی مدل HR509 سایز 16دوچرخه کودک اکی مدل HR509 سایز 163,550,000 3,550,000 ---
384دوچرخه سان اسپید مدل FIGHTER سایز 26دوچرخه سان اسپید مدل FIGHTER سایز 266,350,000 6,350,000 ---
385دوچرخه سان اسپید مدل APENIN سایز 26دوچرخه سان اسپید مدل APENIN سایز 267,350,000 7,350,000 ---
386دوچرخه سان اسپید مدل KOOL سایز 26دوچرخه سان اسپید مدل KOOL سایز 266,200,000 6,200,000 ---
387دوچرخه اورلند مدل TOTI سایز 26دوچرخه اورلند مدل TOTI سایز 266,900,000 6,900,000 ---
388دوچرخه المپیا مدل S710 سایز 26دوچرخه المپیا مدل S710 سایز 266,950,000 6,950,000 ---

درباره دوچرخه

دوچرخه، یا چرخ نیز نامیده می شود ، وسیله نقلیه ای است که با نیروی انسانی یا موتور ، با رکاب ، در مسیر حرکت می کند و دارای دو چرخ متصل به یک فریم است . به شخصی که دوچرخه می راند. دوچرخه سوار گفته می شود.  آیا می دانید سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دوچرخه تولید می شود؟ و اینکه بیش از ۱ میلیارد دوچرخه در حال حاضر در سراسر جهان مورد استفاده و سواری قرار دارد؟ با نگاهی به این آمار ، جای تعجب نیست که چرا دوچرخه سواری برای افرادی که مایل به کاهش خطر سکته های مغزی و بیماری های قلبی هستند ، یکی از بهترین و مورد علاقه ترین تفریحات است.

 

عملکرد دوچرخه چگونه است؟ 

آیا تا به حال فکر کرده اید که دوچرخه ها چگونه واقعاً به وجود آمده اند؟ یا چگونه وسیله نقلیه دو چرخ با پدال ، فرمان و صندلی زین مانند که امروز سوار آن هستید ، این ویژگی ها و ویژگی های خاص را پیدا کرده است؟

دوچرخه ها سابقه کاملاً متنوعی دارند که به بیش از ۶۰۰ سال پیش باز می گردد ، و طی آن دوچرخه بسیار متفاوت از دوچرخه ای بود که امروز می شناسید. آنها در طول زمان با نوآوری های عمده ای که به طور چشمگیری تمام شکل و ویژگی های آن را متحول کرده اند ، تکامل یافته اند.

در گذشته ، دوچرخه ها مانند امروز دو چرخ داشتند. مدل های قبلی فاقد پدال یا فرمان بودند. تصور کنید دوچرخه سواری بدون پدال دارید  دیوانه کننده است ، این طور نیست؟

یک دوچرخه می تواند شما را تا آنجا که می خواهید ، ببرد ، بدون هدر دادن هزینه ای برای سوخت های فسیلی. و اگر به طور منظم سوار شوید، دوچرخه سواری یک ورزش کم هزینه و در دسترس محسوب می شود. دوچرخه با استفاده از  قدرت عضلات و انرژی بدن برای پیشبرد دوچرخه سواری  استفاده می کند. دوچرخه بعنوان یکی از کارآمدترین ماشینهای امروزی مورد استفاده ، نمونه ای ساده از فیزیک در حال حرکت را ارائه می دهد.

 

انواع دوچرخه

آیا همه  انواع دوچرخه را می شناسید؟ 

دوچرخه کوهستان

این دوچرخه با سیستم های ترمز عالی و ویژگی های ضربه گیر طراحی شده است که به راحتی می تواند دست اندازهای سخت ، سنگ ها ، مسیرهای خاکی ، ریشه ها و شیارها را کنترل کند. دوچرخه کوهستان برای مقابله با زمین های شیب دار تعبیه شده اند و به همین دلیل بیشتر آنها در مقایسه با بیشتر دوچرخه های جاده ای از چرخ دنده های پایین تر تشکیل شده اند.

دوچرخه شهری 

دوچرخه شهری  برای دوچرخه سواری های روزانه و با سرعت متوسط در مناطق نسبتاً مسطح شهری طراحی شده است.

دوچرخه جاده ای

دوچرخه های جاده ای را با دسته فرمان پایین و لاستیک های باریک می توان معرفی کرد.

دوچرخه توریستی

اینها تقریباً مانند دوچرخه های جاده ای سنتی هستند ، به جز چند تغییر و تحول که آنها را برای تورهای دوچرخه سواری مسافت طولانی مناسب می کند.

 

 دوچرخه های تاشو

اعتقاد بر این است که دوچرخه های تاشو همراه بسیار خوبی هستند. همانطور که از نامشان پیداست ، آنها فوق العاده راحت جمع می شوند و به این  امکان را می دهد بدون زحمت در صندوق عقب ماشین یا مترو جا شود.

 

دوچرخه چرخ دنده ثابت

دوچرخه هایی که غالباً به آنها “فیکس” گفته می شود در درجه اول برای ورزشکارانی که برای مسابقات حرفه ای آموزش می بینند استفاده می شود.

 

دوچرخه BMX 

BMX مخفف کلمه Bicycle Motor Cross است ، اساساً به این دلیل که این نوع دوچرخه یک دوچرخه تک سرعته است که و در پیست های خاکی کوتاه مسابقه استفاده می شود ، ماهیتی کاملاً شبیه به ورزش های موتوری دارد.

 

دوچرخه هیبریدی

دوچرخه های هیبریدی به عنوان ترکیبی از طرح های دوچرخه های جاده ای ، کوهستانی و شهری و توریستی معرفی می شوند ، و از آن به عنوان هر یک از این مدل ها می توان استفاده نمود.

 

 دوچرخه های کورسی مسابقه ای

دوچرخه ای برای استفاده در جاده و مسافت های طولانی، مسابقات، دوچرخه سواری سرعتی و همچنین حفظ تناسب اندام است.

دوچرخه های برقی

این دوچرخه ها شامل یک موتور الکتریکی است که می توانید با اتصال آن به یک پریز برق معمولی شارژ کنید. هنگامی که دست و پا می زنید ، موتور الكتریكی كمكی را برای شما فراهم می كند تا سریعتر پیش بروید و عبور از  سر بالایی و سرپایینی آسان تر شوند.

دوچرخه بچه گانه

 فرزندتان چه بخواهد به مدرسه برود  و یا با دوستانش بازی کند دوچرخه کودک انتخاب مناسبی خواهد بود اندازه چرخ ها برای دوچرخه های بچه گانه به طور معمول از ۱۲ اینچ تا ۲۴ اینچ است .

 

قیمت دوچرخه

قیمت دوچرخه به عواملی گسترده ای بستگی دارد از جمله جنس بدنه، سایز فریم، نوع ترمزبندی دوچرخه و برند دوچرخه و قطعات استفاده شده و سایر موارد را می توانید در مقاله عوامل تاثیر گذار بر قیمت دوچرخه مطالعه کنید