1
دوچرخه بچه گانه جوکر سایز 12
قیمت قبل : 2,300,000 تومان
تومان
2
olympia-kids-bicycle-blue
قیمت قبل : 2,700,000 تومان
350,000 تومان
3
olympia-kids-bicycle-yellow
قیمت قبل : 2,700,000 تومان
350,000 تومان
4
olympia-kids-bicycle-red
قیمت قبل : 2,700,000 تومان
350,000 تومان
5
دوچرخه دخترانه کافیدیس سایز 12 صورتی
قیمت قبل : 3,250,000 تومان
600,000 تومان
6
دوچرخه بچه گانه راکی سایز 12 آّبی
قیمت قبل : 2,800,000 تومان
250,000 تومان
2,550,000 تومان
7
دوچرخه بچه گانه راک سایز 12 قرمز
قیمت قبل : 2,800,000 تومان
300,000 تومان
8
دوچرخه بچه گانه المپیا مدل new سایز 12
قیمت قبل : 2,800,000 تومان
300,000 تومان
9
دوچرخه بچه گانه پرادو مدل 704 سایز 12
قیمت قبل : 2,850,000 تومان
350,000 تومان
10
دوچرخه بچه گانه پرادو مدل 704 سایز 16
قیمت قبل : 3,100,000 تومان
250,000 تومان
11
دوچرخه بچه گانه prado رنگ قرمز
قیمت قبل : 3,100,000 تومان
تومان
12
olympia-s16822-kid-bike
قیمت قبل : 2,900,000 تومان
تومان
2,900,000 تومان
13
دوچرخه بچه گانه رالکس سایز 16
قیمت قبل : 2,900,000 تومان
200,000 تومان
14
دوچرخه دخترانه راک سایز 12
قیمت قبل : 2,950,000 تومان
300,000 تومان
15
دوچرخه بچه گانه راکی مدل R204 سایز 16
قیمت قبل : 3,000,000 تومان
350,000 تومان
16
دوچرخه المپیا سایز 16 مدل فستیوال
قیمت قبل : 3,090,000 تومان
تومان
3,090,000 تومان
17
prado-hr140-kid-bike-16
قیمت قبل : 3,100,000 تومان
تومان
3,100,000 تومان
18
دوچرخه دخترانه اکی سایز 12
قیمت قبل : 2,900,000 تومان
تومان
2,900,000 تومان
19
دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR20707 سایز 20
قیمت قبل : 3,470,000 تومان
تومان
3,470,000 تومان
20
دوچرخه کودک المپیا مدل HR20707 سایز 20
قیمت قبل : 3,470,000 تومان
تومان
3,470,000 تومان
21
دوچرخه بچه گانه المپیا مدل HR20707
قیمت قبل : 3,470,000 تومان
تومان
3,470,000 تومان
22
دوچرخه بچه گانه Prado مدل bmx سایز 20
قیمت قبل : 3,500,000 تومان
200,000 تومان
23
دوچرخه بچه گانه پرادو سایز12 مدل استار
قیمت قبل : 3,510,000 تومان
380,000 تومان
24
دوچرخه بچه گانه ویوا مدل باربی سایز 16
قیمت قبل : 3,750,000 تومان
250,000 تومان
25
دوچرخه بچه گانه گرند مدل فلوریست
قیمت قبل : 3,800,000 تومان
تومان
26
دوچرخه کودک گرند مدل MN20144
قیمت قبل : 4,050,000 تومان
تومان
4,050,000 تومان
27
قیمت قبل : 4,050,000 تومان
تومان
4,050,000 تومان
28
دوچرخه بچه گانه گرند مدل MN20144
قیمت قبل : 4,050,000 تومان
تومان
4,050,000 تومان
29
دوچرخه جیانت
قیمت قبل : 4,300,000 تومان
تومان
30
دوچرخه بچه گانه اورلرد
قیمت قبل : 3,850,000 تومان
تومان
3,850,000 تومان
31
دوچرخه اورلرد مدل Ls11
قیمت قبل : 4,300,000 تومان
تومان
32
دوچزخه بچه گانه اورلرد سایز 16 رنگ آبی
قیمت قبل : 4,300,000 تومان
تومان
33
دوچرخه بچه گانه ویوا
قیمت قبل : 4,700,000 تومان
500,000 تومان
34
دوچرخه بونیتو strong 1v
قیمت قبل : 4,800,000 تومان
تومان
4,800,000 تومان
35
دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل Space سایز 20
قیمت قبل : 4,960,000 تومان
260,000 تومان
36
دوچرخه گالانت مدل G20
قیمت قبل : 5,450,000 تومان
تومان
5,450,000 تومان
37
دوچرخه المپیا مدل اسپرت استیل سایز 26
قیمت قبل : 5,050,000 تومان
تومان
38
دوچرخه کوهستان هامر مدل HD614 سایز 24
قیمت قبل : 6,800,000 تومان
تومان
40
دوچرخه کوهستان کوبیک مدل AX1
قیمت قبل : 7,250,000 تومان
تومان
7,250,000 تومان
41
دوچرخه کوبیک مدل AX1 سایز 24
قیمت قبل : 7,800,000 تومان
تومان
42
دوچرخه راپیدو r4
قیمت قبل : 7,400,000 تومان
تومان
7,400,000 تومان
43
دوچرخه راپیدو مدل r5 سایز 26
قیمت قبل : 7,800,000 تومان
تومان
7,800,000 تومان
44
دوچرخه کوهستان هانتر مدل 725 سایز 26
قیمت قبل : 7,700,000 تومان
تومان
45
دوچرخه ولوپرو مدل Confort Line سایز 26
قیمت قبل : 8,100,000 تومان
تومان
8,100,000 تومان
46
دوچرخه ولوپرو مدل VP2000
قیمت قبل : 8,090,000 تومان
تومان
47
دوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 26
سایز فریم 18
نوع ترمز دیسکی
قیمت قبل : 8,300,000 تومان
تومان
8,300,000 تومان
48
velopro-vp3000-bicycle
سایز فریم 17
نوع ترمز vibre
قیمت قبل : 8,300,000 تومان
تومان
8,300,000 تومان
49
دوچرخه ولوپرو مدل VP6000 سایز 26
قیمت قبل : 8,050,000 تومان
تومان
50
دوچرخه شهری کنوندل مدل ROYAL سایز 24
قیمت قبل : 8,500,000 تومان
تومان
8,500,000 تومان
51
velopro-vp6000-bicycle-26-disk
قیمت قبل : 8,350,000 تومان
تومان
52
دوچرخه شهری کنوندل مدل توریسم F1 سایز 28
قیمت قبل : 8,700,000 تومان
تومان
8,700,000 تومان
53
دوچرخه شهری کنوندل مدل ROYAL سایز 26
قیمت قبل : 8,900,000 تومان
تومان
8,900,000 تومان
54
دوچرخه کوهستان راپیدو مدل R6 سایز ۲۹
قیمت قبل : 8,900,000 تومان
تومان
8,900,000 تومان
55
دوچرخه cross مدل viper c m390
قیمت قبل : 9,500,000 تومان
تومان
9,500,000 تومان
56
دوچرخه کوهستان ریباک کامارو
قیمت قبل : 9,700,000 تومان
تومان
9,700,000 تومان
57
دوچرخه کوهستان فیلا مدل آربو سایز 26
قیمت قبل : 9,800,000 تومان
تومان
9,800,000 تومان
58
دوچرخه کوهستان فیلا مدل پنتیوم سایز 26
قیمت قبل : 10,100,000 تومان
تومان
59
دوچرخه کوهستان شاتل مدل aphix سایز 26
قیمت قبل : 10,200,000 تومان
تومان
10,200,000 تومان
60
دوچرخه کوهستان فلش مدل تیم سایز 29
قیمت قبل : 12,600,000 تومان
تومان
12,600,000 تومان
61
دوچرخه فونیکس zk500
قیمت قبل : 15,500,000 تومان
80,000 تومان
62
دوچرخه المپیا مدل سامر اس 60 سایز 26
قیمت قبل : 4,300,000 تومان
تومان
4,300,000 تومان
63
دوچرخه کوهستان المپیا مدل SUMMER S60 سایز 26
قیمت قبل : 4,300,000 تومان
تومان
4,300,000 تومان
64
دوچرخه کوهستان المپیا مدل ML-SPIDER سایز 26
قیمت قبل : 4,800,000 تومان
تومان
4,800,000 تومان
66
دوچرخه کوهستان المپیا مدل SUMMER S80 سایز 26
قیمت قبل : 4,700,000 تومان
تومان
4,700,000 تومان
68
دوچرخه وینر سایز 26
قیمت قبل : 5,350,000 تومان
تومان
5,350,000 تومان
69
قیمت قبل : 5,500,000 تومان
تومان
5,500,000 تومان
70
دوچرخه کوهستان فاریس مدل bobcat سایز 24
قیمت قبل : 6,000,000 تومان
تومان
6,000,000 تومان
71
دوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 24
قیمت قبل : 7,700,000 تومان
تومان
7,700,000 تومان
72
دوچرخه بچه گانه المپیا مدل وینر سایز 20
قیمت قبل : 5,100,000 تومان
تومان
73
دوچرخه بچه گانه المپیا مدل وینر سایز 20
قیمت قبل : 5,250,000 تومان
تومان
5,250,000 تومان
74
دوچرخه کوهستان گالانت مدل V30 سایز 26
قیمت قبل : 5,500,000 تومان
تومان
75
دوچرخه بچه گانه المپیا مدل PLAYER-21SP سایز 20
قیمت قبل : 4,150,000 تومان
تومان
76
دوچرخه بچه گانه المپیا مدل SPIDER 01 سایز 20
قیمت قبل : 4,450,000 تومان
150,000 تومان
77
دوچرخه بچه گانه ویوا مدل batman سایز 20
قیمت قبل : 5,900,000 تومان
تومان
5,900,000 تومان
78
دوچرخه ولوپرو مدل VP1000 سایز 24
قیمت قبل : تومان
تومان
79
دوچرخه ولوپرو مدل VP1000 سایز 26
قیمت قبل : تومان
تومان
81
دوچرخه ولوپرو مدل VP5000 سایز 24
قیمت قبل : تومان
تومان
82
دوچرخه ولوپرو مدل VP5000 سایز 24
قیمت قبل : تومان
تومان
83
دوچرخه ولوپرو مدل ولوپرو VP5000 سایز 26- ویبریک
قیمت قبل : 7,900,000 تومان
تومان
84
دوچرخه ولوپرو مدل ولوپرو VP5000 سایز 26
قیمت قبل : 8,100,000 تومان
تومان
8,100,000 تومان
85
دوچرخه کوهستان گالانت مدل V40 سایز 26
قیمت قبل : 5,200,000 تومان
تومان
86
دوچرخه کودک prado مدل 140
قیمت قبل : 3,600,000 تومان
350,000 تومان
87
دوچرخه کوهستان فیلا فلت
قیمت قبل : 10,600,000 تومان
تومان
10,600,000 تومان
88
دوچرخه بچه گانه المپیا مدل اسکوتر سایز 20
قیمت قبل : 4,100,000 تومان
تومان
4,100,000 تومان
89
دوچرخه کوهستان المپیا مدل Player 21SP سایز 26
قیمت قبل : 4,250,000 تومان
تومان
4,250,000 تومان
90
دوچرخه کوهستان المپیا مدل SPIDER 01 سایز 26
قیمت قبل : 4,750,000 تومان
تومان
4,750,000 تومان
92
دوچرخه کوهستان هامر مدل H605 سایز 27.5
قیمت قبل : 9,950,000 تومان
تومان
93
دوچرخه کوهستان فونیکس مدل ZK100 سایز 24
قیمت قبل : 7,000,000 تومان
390,000 تومان
94
دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 29
قیمت قبل : 8,000,000 تومان
500,000 تومان
95
دوچرخه کوهستان الکس مدل MACAN سایز 27.5
قیمت قبل : 8,250,000 تومان
240,000 تومان
96
دوچرخه کوهستان فاریس مدل bobcat سایز 24
قیمت قبل : 5,800,000 تومان
تومان
5,800,000 تومان
97
دوچرخه بچه گانه پرادو مدل 601 سایز ۱۶
قیمت قبل : 3,650,000 تومان
450,000 تومان
98
دوچرخه بچه گانه المپیا مدل دوما سایز 20
قیمت قبل : 4,050,000 تومان
تومان
4,050,000 تومان
99
دوچرخه کوهستان هانتر مدل 804D سایز 26
قیمت قبل : 5,200,000 تومان
تومان
5,200,000 تومان
101
دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 26
قیمت قبل : 6,800,000 تومان
تومان
6,800,000 تومان
102
دوچرخه کوهستان رویال مدل اسلیپر کلاسیک سایز 24
قیمت قبل : 7,250,000 تومان
تومان
7,250,000 تومان
103
دوچرخه کوهستان رویال مدل R400 سایز 27.5
قیمت قبل : 7,300,000 تومان
تومان
104
دوچرخه رویال مدل اسلیپر کلاسیک سایز 26
قیمت قبل : 5,800,000 تومان
تومان
5,800,000 تومان
105
دوچرخه بچه گانه فیفا مدل F8000 سایز 20
قیمت قبل : 5,500,000 تومان
تومان
106
دوچرخه کوهستان فیفا مدل Porter سایز 26
قیمت قبل : 9,200,000 تومان
تومان
9,200,000 تومان
107
دوچرخه فیفا سایز 26
قیمت قبل : 6,300,000 تومان
تومان
6,300,000 تومان
108
دوچرخه کوهستان ریباک مدل ROCK سایز 26
قیمت قبل : 9,800,000 تومان
تومان
109
دوچرخه بچه گانه راکی مدل اسپرت سایز 20
قیمت قبل : 3,300,000 تومان
تومان
3,300,000 تومان
110
دوچرخه کوهستان آلفا مدل سولو پلاس سایز 26
قیمت قبل : 5,850,000 تومان
تومان
5,850,000 تومان
111
دوچرخه کوهستان آلفا مدل سولو سایز 26-قرمز
قیمت قبل : 5,550,000 تومان
تومان
112
دوچرخه ولوپرو مدل VP4000 سایز 24
قیمت قبل : 7,900,000 تومان
تومان
7,900,000 تومان
113
دوچرخه 24 ولوپرو مدل VP4000
قیمت قبل : 7,700,000 تومان
تومان
7,700,000 تومان
114
دوچرخه ولوپرو مدل ولوپرو VP8000 سایز 26
قیمت قبل : تومان
تومان
115
دوچرخه کوهستان پولاریس مدل X890 سایز 29
قیمت قبل : 6,900,000 تومان
230,000 تومان
116
دوچرخه کوهستان پولاریس مدل کلاسیک سایز 29
قیمت قبل : 5,300,000 تومان
تومان
117
دوچرخه کوهستان پولاریس مدل کلاسیک سایز 29
قیمت قبل : 5,300,000 تومان
تومان
118
دوچرخه بچه گانه المپیا مدل اسکوتر سایز 16
قیمت قبل : 3,850,000 تومان
100,000 تومان
119
دوچرخه کوهستان المپیا مدل بوکسر سایز 24
قیمت قبل : 5,250,000 تومان
70,000 تومان
120
دوچرخه کوهستان المپیا مدل Winner سایز 24
قیمت قبل : 5,100,000 تومان
60,000 تومان
121
دوچرخه کوهستان المپیا مدل Winner سایز 24
قیمت قبل : 5,100,000 تومان
60,000 تومان
122
دوچرخه کوهستان المپیا مدل MACONE سایز 26
قیمت قبل : 5,300,000 تومان
تومان
5,300,000 تومان
123
دوچرخه کوهستان الکس مدل VIVA سایز 29
قیمت قبل : 9,100,000 تومان
625,000 تومان
124
دوچرخه کودک ولوپرو vp5000 سایز 20
قیمت قبل : 7,000,000 تومان
تومان
125
دوچرخه کودک ولوپرو سایز 20 مدل vp5000
قیمت قبل : 7,280,000 تومان
تومان
126
دوچرخه ولوپرو مدل VP7000 سایز 27.5
قیمت قبل : 8,300,000 تومان
تومان
127
دوچرخه ولوپرو مدل VP8000 سایز 27.5
قیمت قبل : 8,550,000 تومان
تومان
128
دوچرخه ولوپرو مدل VP3000 سایز 27.5
قیمت قبل : 8,300,000 تومان
تومان
129
دوچرخه کوهستان الکس مدل EXCEL سایز 27.5
قیمت قبل : 8,050,000 تومان
تومان
130
131
دوچرخه کوهستان الکس مدل MACAN سایز 29
قیمت قبل : 8,700,000 تومان
280,000 تومان
132
دوچرخه کوهستان المپیا مدل Bianchi سایز ۲۶
قیمت قبل : 4,950,000 تومان
تومان
133
دوچرخه بچه گانه اورلرد مدل LS9 سایز 16
قیمت قبل : 4,650,000 تومان
تومان
134
دوچرخه ولوپرو مدل VP4000 سایز 27.5
قیمت قبل : 8,650,000 تومان
تومان
135
دوچرخه ولوپرو مدل VP4000 سایز 27.5
قیمت قبل : 8,400,000 تومان
تومان
136
دوچرخه کوهستان ویوا مدل 18 Oxygen 100 سایز 26 قرمز
قیمت قبل : 8,600,000 تومان
تومان
137
دوچرخه کوهستان ویوا مدل Vortex II سایز 26
قیمت قبل : 8,450,000 تومان
تومان
138
دوچرخه کوهستان ویوا مدل Travel سایز 26
قیمت قبل : 8,800,000 تومان
تومان
139
دوچرخه کوهستان ویوا مدل الیت Elite200 سایز 26
قیمت قبل : 10,150,000 تومان
تومان
140
دوچرخه ویوا مدل TOUR سایز 26
قیمت قبل : 12,500,000 تومان
تومان

درباره دوچرخه

دوچرخه، یا چرخ نیز نامیده می شود ، وسیله نقلیه ای است که با نیروی انسانی یا موتور ، با رکاب ، در مسیر حرکت می کند و دارای دو چرخ متصل به یک فریم است . به شخصی که دوچرخه می راند. دوچرخه سوار گفته می شود.  آیا می دانید سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دوچرخه تولید می شود؟ و اینکه بیش از ۱ میلیارد دوچرخه در حال حاضر در سراسر جهان مورد استفاده و سواری قرار دارد؟ با نگاهی به این آمار ، جای تعجب نیست که چرا دوچرخه سواری برای افرادی که مایل به کاهش خطر سکته های مغزی و بیماری های قلبی هستند ، یکی از بهترین و مورد علاقه ترین تفریحات است.

 

عملکرد دوچرخه چگونه است؟ 

آیا تا به حال فکر کرده اید که دوچرخه ها چگونه واقعاً به وجود آمده اند؟ یا چگونه وسیله نقلیه دو چرخ با پدال ، فرمان و صندلی زین مانند که امروز سوار آن هستید ، این ویژگی ها و ویژگی های خاص را پیدا کرده است؟

دوچرخه ها سابقه کاملاً متنوعی دارند که به بیش از ۶۰۰ سال پیش باز می گردد ، و طی آن دوچرخه بسیار متفاوت از دوچرخه ای بود که امروز می شناسید. آنها در طول زمان با نوآوری های عمده ای که به طور چشمگیری تمام شکل و ویژگی های آن را متحول کرده اند ، تکامل یافته اند.

در گذشته ، دوچرخه ها مانند امروز دو چرخ داشتند. مدل های قبلی فاقد پدال یا فرمان بودند. تصور کنید دوچرخه سواری بدون پدال دارید  دیوانه کننده است ، این طور نیست؟

یک دوچرخه می تواند شما را تا آنجا که می خواهید ، ببرد ، بدون هدر دادن هزینه ای برای سوخت های فسیلی. و اگر به طور منظم سوار شوید، دوچرخه سواری یک ورزش کم هزینه و در دسترس محسوب می شود. دوچرخه با استفاده از  قدرت عضلات و انرژی بدن برای پیشبرد دوچرخه سواری  استفاده می کند. دوچرخه بعنوان یکی از کارآمدترین ماشینهای امروزی مورد استفاده ، نمونه ای ساده از فیزیک در حال حرکت را ارائه می دهد.

 

انواع دوچرخه

آیا همه  انواع دوچرخه را می شناسید؟ 

دوچرخه کوهستان

این دوچرخه با سیستم های ترمز عالی و ویژگی های ضربه گیر طراحی شده است که به راحتی می تواند دست اندازهای سخت ، سنگ ها ، مسیرهای خاکی ، ریشه ها و شیارها را کنترل کند. دوچرخه کوهستان برای مقابله با زمین های شیب دار تعبیه شده اند و به همین دلیل بیشتر آنها در مقایسه با بیشتر دوچرخه های جاده ای از چرخ دنده های پایین تر تشکیل شده اند.

دوچرخه شهری 

دوچرخه شهری  برای دوچرخه سواری های روزانه و با سرعت متوسط در مناطق نسبتاً مسطح شهری طراحی شده است.

دوچرخه جاده ای

دوچرخه های جاده ای را با دسته فرمان پایین و لاستیک های باریک می توان معرفی کرد.

دوچرخه توریستی

اینها تقریباً مانند دوچرخه های جاده ای سنتی هستند ، به جز چند تغییر و تحول که آنها را برای تورهای دوچرخه سواری مسافت طولانی مناسب می کند.

 

 دوچرخه های تاشو

اعتقاد بر این است که دوچرخه های تاشو همراه بسیار خوبی هستند. همانطور که از نامشان پیداست ، آنها فوق العاده راحت جمع می شوند و به این  امکان را می دهد بدون زحمت در صندوق عقب ماشین یا مترو جا شود.

 

دوچرخه چرخ دنده ثابت

دوچرخه هایی که غالباً به آنها “فیکس” گفته می شود در درجه اول برای ورزشکارانی که برای مسابقات حرفه ای آموزش می بینند استفاده می شود.

 

دوچرخه BMX 

BMX مخفف کلمه Bicycle Motor Cross است ، اساساً به این دلیل که این نوع دوچرخه یک دوچرخه تک سرعته است که و در پیست های خاکی کوتاه مسابقه استفاده می شود ، ماهیتی کاملاً شبیه به ورزش های موتوری دارد.

 

دوچرخه هیبریدی

دوچرخه های هیبریدی به عنوان ترکیبی از طرح های دوچرخه های جاده ای ، کوهستانی و شهری و توریستی معرفی می شوند ، و از آن به عنوان هر یک از این مدل ها می توان استفاده نمود.

 

 دوچرخه های کورسی مسابقه ای

دوچرخه ای برای استفاده در جاده و مسافت های طولانی، مسابقات، دوچرخه سواری سرعتی و همچنین حفظ تناسب اندام است.

دوچرخه های برقی

این دوچرخه ها شامل یک موتور الکتریکی است که می توانید با اتصال آن به یک پریز برق معمولی شارژ کنید. هنگامی که دست و پا می زنید ، موتور الكتریكی كمكی را برای شما فراهم می كند تا سریعتر پیش بروید و عبور از  سر بالایی و سرپایینی آسان تر شوند.

دوچرخه بچه گانه

 فرزندتان چه بخواهد به مدرسه برود  و یا با دوستانش بازی کند دوچرخه کودک انتخاب مناسبی خواهد بود اندازه چرخ ها برای دوچرخه های بچه گانه به طور معمول از ۱۲ اینچ تا ۲۴ اینچ است .

 

قیمت دوچرخه

قیمت دوچرخه به عواملی گسترده ای بستگی دارد از جمله جنس بدنه، سایز فریم، نوع ترمزبندی دوچرخه و برند دوچرخه و قطعات استفاده شده و سایر موارد را می توانید در مقاله عوامل تاثیر گذار بر قیمت دوچرخه مطالعه کنید