دوچرخه نومریا

چشم انداز اصلی شرکت نومریا، اهمیت به حفظ محیط زیست، هوای پاک و توجه به سلامت جامعه امروزی است، لذا تولید دوچرخه بعنوان یک وسیله نقلیه پاک که در حفظ تندرستی مردم نقش بسزایی دارد جز فعالیت های اصلی این شرکت قرار گرفت.  دوچرخه های نومریا با تکنولوژی ایتالیا تولید و عرضه می شوند. دوچرخه نومیرا در چهار دسته مختلف، دوچرخه کودک، دوچرخه کوهستان، دوچرخه شهری و دوچرخه بانوان تولید شده است.