کیف دوچرخه یکی از مهم ترین محصولات جانبی برای یک دوچرخه سوار است . کیف دوچرخه جزء لوازم جانبی پرکاربرد در دوچرخه سواری محسوب می شود . دوچرخه سوار می تواند لوازم ضروری خود را در کیف قرار دهد تا دوچرخه راحت تر و لذت بخش تری داشته باشد .

کیف جلوی فرمان دوچرخه میتوان در دوچرخه سواری و پیاده روی استفاده کرد .  این کیف موبایل دوچرخه در روی خود دارای فضایی برای قرار دادن موبایل تا اندازه بیش از 6.5 اینچ دارد و صفحه رویی و نگهدارنده آن با پلاستیک شفاف مخصوص تاچ موبایل پوشیده شده است