کلاه ایمنی دوچرخه

15 کالا

نوعی کلاه است که برای کاهش ضربات وارد شده به سر دوچرخه سوار ساخته شده است و به طوری طراحی شده که کاهش دید دوچرخه سوار را به حداقل برساند تا دوچرخه سوار هنگام استفاده از کلاه دوچرخه کمترین مشکل دید را داشته باشد . تحقیقات نشان داده است که تاثیر حفاظتی کلاه ایمنی دوچرخه در صورت بروز حادثه بسیار مهم و قابل توجه است . 

برای انجام یک دوچرخه سواری لذت بخش می توان عوامل مختلف زیادی را به ترتیب نام برد که شاید اولین مورد آن داشتن یک دوچرخه خوب و دومی، برخورداری از یک کلاه ایمنی استاندارد باشد .