تنظیم شانژمان دوچرخه
تنظیم شانژمان دوچرخه

تنظیم شانژمان دوچرخه

تنظیم شانژمان دوچرخه یکی از مهمترین مواردی است که باید به آن توجه کرد تا بتوان از دوچرخه خود به بهترین نحو استفاده کرد. تنظیم شانژمان به معنی تعدیل تنظیمات سیستم تغییر دنده دوچرخه است که شامل سرعت ها و راندمان دنده ها می شود. در این مقاله به طور جامع به آموزش تنظیم شانژمان دوچرخه پرداخته شده است.

ابزارهای مورد نیاز برای تنظیم شانژمان دوچرخه، به ابزارهای زیر نیاز است:

یک مشخصات دوچرخه

یک مجموعه کلید های شانژمان

یک پایه دوچرخه

تنظیم کننده تراز سرعت اولین مرحله در تنظیم شانژمان، تراز سرعت است. برای این کار باید دوچرخه را بر روی پایه قرار داده و تنظیم کننده تراز سرعت را باز کرد. سپس باید دنده اول و دوم را تنظیم کرد تا تنظیم کننده تراز سرعت را با چرخش راست یا چپ تنظیم کنید.

تنظیم کننده تراز راندمان مرحله بعدی تنظیم شانژمان، تراز راندمان است. برای این کار باید دنده دوم و سوم را در حالت تنظیم کننده تراز راندمان قرار داد و سپس با چرخش راست یا چپ تنظیم کننده تراز راندمان را تنظیم کرد.

تنظیم کننده کشش دنده در مرحله بعدی، تنظیم کننده کشش دنده باید تنظیم شود. برای این کار باید دوچرخه را در دنده های ششم و هفتم قرار داد و سپس با چرخش تنظیم کننده کش کشش دنده، تنظیمات کشش دنده را تنظیم کنید.

تنظیم کننده فاصله دنده مرحله بعدی تنظیم شانژمان، تنظیم کننده فاصله دنده است. برای این کار باید دوچرخه را در دنده های اول و هشتم قرار داد و سپس با چرخش تنظیم کننده فاصله دنده را تنظیم کرد.

تنظیم کننده پایان نهایتا باید تنظیم کننده پایان را تنظیم کنید. برای این کار باید دوچرخه را در دنده هشتم و نهم قرار داد و سپس با چرخش تنظیم کننده پایان را تنظیم کرد.

تنظیم شانژمان در حالت جریانی بعد از تنظیم شانژمان در حالت استاتیک، باید آن را در حالت جریانی نیز تنظیم کرد. برای این کار باید دوچرخه را روی پایه بر روی نوار نقاله قرار داد و سپس با چرخش دنده ها، تنظیم شانژمان را در حالت جریانی نیز تنظیم کرد.

تست تنظیم شانژمان نهایتا بعد از تنظیم شانژمان، باید آن را تست کنید. برای این کار باید دوچرخه را در حالت جریانی در دنده های مختلف تست کنید تا مطمئن شوید که تنظیم شانژمان به درستی انجام شده است.

در نهایت، تنظیم شانژمان دوچرخه مهمترین قسمت تنظیمات دوچرخه است که باید به آن توجه کرد. با توجه به اینکه تنظیمات شانژمان در تمام دوچرخه ها ممکن است متفاوت باشد، بنابراین پیشنهاد می شود برای تنظیم شانژمان، به بهترین توصیه های سازندگان دوچرخه خود توجه کنید.

 

 

 سه بخش اصلی تشکیل دهنده دنده عقب یا همان شانژمان دوچرخه

دنده عقب یا همان شانژمان دوچرخه، یکی از مهمترین قسمت‌های دوچرخه است که برای ایجاد یک تجربه سواری بهتر برای دوچرخه سوار، باید به بهترین شکل تنظیم شود. شانژمان دوچرخه از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود که عبارتند از:

 

کاسه دنده

کاسه دنده یا همان پره‌های دنده، بخشی است که به صورت مستقیم به چرخ دوچرخه متصل می‌شود و توانایی انتقال نیرو و تغییر سرعت را فراهم می‌کند. برای تنظیم کاسه دنده، باید آن را در موقعیت درستی قرار داد و به صورت دقیق تنظیم کرد تا دنده عقب به درستی کار کند.

 

دسته دنده

دسته دنده یا همان لوازم جانبی دنده، بخشی است که دوچرخه سوار می‌تواند با استفاده از آن دنده‌های دلخواه خود را انتخاب کند. دسته دنده باید به صورت صحیحی بر روی فریم دوچرخه نصب شده و تمام دنده‌ها به درستی کار کنند.

 

کابل‌های دنده

کابل‌های دنده، بخشی هستند که بین کاسه دنده و دسته دنده ارتباط برقرار می‌کنند و تغییرات دنده را به کاسه دنده منتقل می‌کنند. برای تنظیم کابل‌های دنده، باید آن‌ها را با توجه به نوع دوچرخه و نوع دسته دنده به صورت صحیحی نصب کرد و مطمئن شد که تغییرات دنده به درستی انجام می‌شود.

با توجه به اینکه شانژمان دوچرخه باید به صورت دقیق تنظیم شود تا بهترین تجربه سواری را به دوچرخه سوار ارائه دهد، لازم است که به نکات تنظیم این بهترین روش برای تنظیم شانژمان دوچرخه، شامل مراحل زیر است:

بررسی شانژمان اولین قدم در تنظیم شانژمان دوچرخه، بررسی شانژمان است. باید مطمئن شد که هیچ قطعه‌ای در شانژمان خراب یا ترکیده نیست و همچنین کاسه دنده، دسته دنده و کابل‌های دنده در وضعیت درست قرار دارند.

تنظیم کاسه دنده پس از بررسی شانژمان، باید کاسه دنده را در موقعیت مناسبی قرار داد. برای این کار، باید چرخ دوچرخه را در موقعیتی قرار داد که دنده عقب در حالت بیشینه باشد. سپس با استفاده از یک کلید دنده، کاسه دنده را به موقعیت مناسبی تنظیم کرد تا در همه دنده‌ها به درستی کار کند.

تنظیم دسته دنده پس از تنظیم کاسه دنده، باید دسته دنده را در موقعیت مناسبی قرار داد. برای این کار، باید دسته دنده را به موقعیتی تنظیم کرد که بتوان به تمام دنده‌ها دسترسی داشت. سپس با استفاده از کلیدهای دنده، باید همه دنده‌ها را تست کرد تا بتوانید مطمئن شوید که همه به درستی کار می‌کنند.

تنظیم کابل‌های دنده نهایتا باید کابل‌های دنده را تنظیم کرد تا تغییرات دنده به درستی به کاسه دنده منتقل شوند. برای این کار، باید کابل‌های دنده را به صورت دقیقی در دسته دنده و کاسه دنده نصب کرد. سپس با استفاده از کلیدهای دنده، باید دوباره همه دنده‌ها را تست کرد تا مطمئن شوید که تغییرات دنده به درستی انجام می‌شود.

 

آشنایی با پیچ تنظیم “H-limit screw” و “L-LIMIT SCREW”

پیچ‌های تنظیم H-limit و L-limit در شانژمان دوچرخه برای تنظیم حداکثر و حداقل قابل تغییر بودن دنده‌ها به کار می‌روند.

آشنایی با پیچ تنظیم “H-limit screw” و “L-LIMIT SCREW”

پیچ H-limit یا همان “High-limit screw” در شانژمان دوچرخه، برای تنظیم حداکثر محدوده حرکت دنده عقب در سمت بیرونی بکار می‌رود. با تنظیم این پیچ، می‌توانید جلوگیری کنید که زنجیر به دنده بعدی بپردازد و به طور ناخواسته از دنده خارج شود.

پیچ L-limit یا همان “Low-limit screw” در شانژمان دوچرخه، برای تنظیم حداقل محدوده حرکت دنده عقب در سمت داخلی بکار می‌رود. با تنظیم این پیچ، می‌توانید جلوگیری کنید که زنجیر به دنده قبلی برگردد و به طور ناخواسته از دنده خارج شود.

برای تنظیم این پیچ‌ها، باید چرخ دوچرخه را در موقعیتی قرار داد که دنده‌ها در حالت بیشینه باشند و سپس با استفاده از یک متر و باز کردن پیچ‌های تنظیم، می‌توانید آن‌ها را به موقعیت مناسبی تنظیم کنید. برای این کار، باید حواس خود را به جزئیات دنده و زنجیر داشته باشید و به صورت دقیق و دقیق عمل کنید تا تنظیمات درستی را انجام دهید.

 

آماده کردن دنده عقب و جلو برای تنظیم شانژمان

برای تنظیم شانژمان دوچرخه، باید ابتدا دنده عقب و جلو را آماده کنید. برای این کار می‌توانید به روش‌های زیر عمل کنید:

 

آماده کردن دنده عقب:

چرخ دوچرخه را در حالتی قرار دهید که دنده عقب در حداکثر گردش قرار داشته باشد.

با یک دست، زنجیر را به دنده بزرگتر بالا بکشید تا به آخرین دنده برسد.

با دست دیگر، به راحتی زنجیر را به دنده بزرگتری که قبل از دنده انتخابی شما قرار دارد، منتقل کنید.

 

آماده کردن دنده جلو:

چرخ دوچرخه را در حالتی قرار دهید که دنده جلو در حالت کوچکترین حرکت قرار داشته باشد.

با دست یا پای خود، زنجیر را به دنده بزرگتر بالا بکشید تا به آخرین دنده برسد.

با دست دیگر، به راحتی زنجیر را به دنده کوچکتری که قبل از دنده انتخابی شما قرار دارد، منتقل کنید.

حال که دنده عقب و جلو آماده شده‌اند، می‌توانید به تنظیم شانژمان بپردازید. با توجه به موقعیت دنده و زنجیر، پیچ‌های تنظیم H-limit و L-limit را به طور دقیق تنظیم کرده و دنده‌های دوچرخه را به طور صحیح قرار دهید. همچنین، می‌توانید با تغییر کشش زنجیر و تنظیمات دیگر، بهبود کیفیت تنظیم شانژمان را افزایش دهید.

 

بررسی صاف بودن گوشواره

برای تنظیم شانژمان دوچرخه، باید ابتدا صافی گوشواره را بررسی کنید. گوشواره درواقع بخشی از تراشه بزرگ است که در اطراف زنجیر قرار دارد و وظیفه آن ایجاد کشش مناسب بر روی زنجیر است. بنابراین، صافی گوشواره باید درست تنظیم شده باشد تا زنجیر به درستی در دنده‌ها جابجا شود و کارایی دوچرخه افزایش یابد. برای بررسی صافی گوشواره، بهتر است به روش زیر عمل کنید:

بررسی صاف بودن گوشواره

با کمک دو دست، گوشواره را در محل قرار دهید و زنجیر را به دنده بزرگتری منتقل کنید.

یکی از دستان خود را روی بخشی از گوشواره قرار دهید که به راحتی قابل دسترسی باشد.

با استفاده از دست دیگر، زنجیر را به دنده کوچکتری که در مقابل گوشواره قرار دارد، منتقل کنید.

حالا بررسی کنید که آیا گوشواره صاف است یا نه. در صورتی که گوشواره صاف نباشد، با استفاده از پلاستیک یا فلز، آن را به طور دقیق تنظیم کنید تا صاف شود.

سپس دوباره زنجیر را به دنده بزرگتری منتقل کرده و به روند کارکرد دوچرخه توجه کنید. در صورتی که همچنان مشکلی با کارکرد دوچرخه دارید، می‌توانید با تنظیم پیچ تنظیم گوشواره، صافی آن را به طور دقیق تنظیم کنید.

به طور کلی، تنظیم صافی گوشواره باید به صورت دقیق و با توجه به نیاز دوچرخه انجام شود تا کارکرد آن بهبود یابد و ایمنی در استفاده از دوچرخه حفظ شود. همچنین، برای حفظ صافی گوشواره در طولانی مدت، بهتر است آن را در هنگام استفاده از دوچرخه بررسی کنید و در صورت لزوم، تنظیمات لازم را انجام دهید.

لازم به ذکر است که اگر صافی گوشواره دوچرخه شما به طور مداوم به مشکل برخورد می‌کند، ممکن است نیاز به تعویض گوشواره داشته باشید. بهتر است این کار را توسط یک تکنسین حرفه‌ای و با توجه به نیاز دوچرخه انجام دهید.

در کل، بررسی صافی گوشواره از مراحل مهم در تنظیم شانژمان دوچرخه است و باید به آن توجه ویژه‌ای شود. در صورتی که توانستید صافی گوشواره را به درستی تنظیم کنید، می‌توانید به مراحل بعدی تنظیم شانژمان دوچرخه بپردازید.

 

 

چک کردن مجدد دسته دنده یا همان شیفتر

بعد از تنظیم گوشواره، باید دسته دنده یا شیفتر را مجدداً چک کنید تا اطمینان حاصل شود که دنده‌ها به درستی تنظیم شده‌اند و احتمال هر گونه مشکل در دنده هایی که قبلاً به درستی کار می‌کردند کمتر شود. برای چک کردن دسته دنده، می‌توانید به مراحل زیر توجه کنید:

ابتدا با چرخاندن پدال، دوچرخه را به حالتی برسانید که دسته دنده دوچرخه در دنده‌ای که می‌خواهید تنظیم کنید قرار داشته باشد.

سپس دنده را با استفاده از دسته دنده به حالتی که نیاز دارید تنظیم کنید.

حال با دیدن به شانژمان دوچرخه، باید ببینید که زنجیر بر روی دنده به درستی قرار دارد و با بدون هیچ مشکلی به دنده بعدی منتقل می‌شود.

همچنین باید اطمینان حاصل کنید که در هر دنده، زنجیر به درستی و بدون هیچ گونه مشکلی به دنده متصل شده است.

اگر در هر یک از دنده‌ها، مشکلی وجود دارد، باید به مراحل قبلی بازگردید و تنظیمات را مجدداً بررسی کنید تا به درستی تنظیم شود.

به عنوان پیشنهاد، پس از تنظیم دسته دنده، بهتر است دوچرخه را برای چندین دورانداخت بر روی سطح صاف و دامنه آزادی حرکت چرخه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که هیچ مشکلی در حرکت دنده‌ها وجود ندارد.

 

 

اگر دنده روی کوچکترین خودرو قرار نگرفت چه کنیم!؟

اگر دنده روی کوچکترین دنده‌ها قرار نگرفت، ممکن است به دلایل مختلفی از جمله تنظیم نادرست شانژمان، گوشواره یا دسته دنده بودند. در این صورت، بهتر است به مراحل زیر توجه کنید:

ابتدا دوچرخه را در حالتی قرار دهید که دسته دنده در دنده کوچکترین خودرو باشد.

در این حالت، باز کردن مهره گوشواره شانژمان را تا حداکثر باز شدن و بلند شدن گوشواره، انجام دهید.

سپس دوچرخه را با چرخاندن پدال به حالتی برسانید که دسته دنده در دنده بزرگتر قرار دارد.

حال بازگشت گوشواره به موقعیت مورد نظر و با استفاده از شیفتر، به دنده کوچکترین خودرو منتقل کنید.

اگر با این روش همچنان نتوانستید دنده را به دنده کوچکترین خودرو منتقل کنید، باید گوشواره و دسته دنده را مجدداً بررسی کنید و ممکن است نیاز به تعمیر یا تعویض بخش‌هایی از شانژمان دوچرخه باشد.

به عنوان پیشنهاد، در هنگام تنظیم شانژمان، بهتر است به دنبال تنظیم دنده‌ها در حالتی باشید که هر دو دسته دنده و گوشواره به حالتی قرار دارند که هر دو در جهت کوچکترین دنده قرار دارند. این کار به شما کمک می‌کند تا به طور صحیحی تنظیم شانژمان را انجام دهید.

 

بازکردن سیم دنده

برای تنظیم شانژمان، ممکن است نیاز به بازکردن سیم دنده باشد. برای انجام این کار، می‌توانید به مراحل زیر توجه کنید:

بازکردن سیم دنده

ابتدا دسته دنده را در حالت کوچکترین دنده قرار دهید.

سپس سر سیم دنده را با یک کلید باز کنید و آن را از دسته دنده جدا کنید.

سیم دنده را از روی شاسی دوچرخه جدا کنید.

اگر برای تنظیم شانژمان به سیم دنده نیاز ندارید، آن را به شاسی دوچرخه مجدداً بچسبانید.

در صورت نیاز به تنظیم شانژمان، سیم دنده را با دسته دنده مجدداً اتصال دهید و با استفاده از دسته دنده و گوشواره، دنده را به دنده مورد نظر منتقل کنید.

پس از انجام تنظیمات لازم، سیم دنده را باز وارد شاسی دوچرخه کنید و بازهم بررسی کنید که دنده به طور صحیحی تنظیم شده است.

توجه داشته باشید که برای بازکردن سیم دنده و اتصال آن به دسته دنده، بهتر است از ابزارهای مناسب استفاده کنید تا به ضرر دسته دنده و سیم دنده جلوگیری شود.

 

 

تنظیم قرقره شانژمان با کوچکترین خودرو در یکه خط راست

تنظیم قرقره شانژمان با کوچکترین خودرو در یک خط راست، به عنوان یکی از مراحل اصلی تنظیم شانژمان دوچرخه، بسیار مهم است. در ادامه، مراحل این تنظیم را شرح خواهیم داد:

تنظیم قرقره شانژمان با کوچکترین خودرو در یکه خط راست

ابتدا، دسته دنده را در حالت کوچکترین دنده قرار دهید.

سپس، درجه بندی دنده را با توجه به شماره دنده روی شانژمان، به شکل زیر تنظیم کنید:

دنده اول: قرقره شانژمان را به حداکثر فشار (یعنی تنها یک یا دو میلیمتر از طرف گلویی) تنظیم کنید.

دنده دوم: قرقره شانژمان را در حداکثر فشار و به همراه یک یا دو کلیک تنظیم کنید.

دنده سوم: قرقره شانژمان را در حداکثر فشار و به همراه سه یا چهار کلیک تنظیم کنید.

دنده چهارم: قرقره شانژمان را در حداکثر فشار و به همراه پنج یا شش کلیک تنظیم کنید.

دنده پنجم: قرقره شانژمان را در حداکثر فشار و به همراه هفت یا هشت کلیک تنظیم کنید.

دنده ششم: قرقره شانژمان را در حداکثر فشار و به همراه نه یا ده کلیک تنظیم کنید.

بعد از تنظیم قرقره شانژمان در هر یک از دنده‌ها، چک کنید که دنده به طور صحیحی تنظیم شده است. برای این کار، دسته دنده را به دنده بعدی منتقل کنید و چک کنید که دنده به طور صحیحی تغییر کرده است و بدون هیچگونه مشکلی کار می‌کند.

در مرحله بعد، با دنده روی کوچکترین خودرو و قرار دادن زنجیر روی این دنده، می‌توانید تنظیمات قرقره را انجام دهید. برای این کار، می‌توانید با کمک یک خط راست یا همان وسیله ای که در مرحله قبل برای اندازه گیری فاصله بین دنده و قرقره استفاده کردید، قرقره را درست کنید.

ابتدا، قرقره را به حالتی بچرخانید که دنده روی کوچکترین خودرو قرار دارد. سپس، با استفاده از خط راست، فاصله بین قرقره و دنده روی کوچکترین خودرو را اندازه بگیرید. برای اندازه گیری، خط راست را بین دنده و قرقره قرار داده و با کمک یک خط کش، فاصله بین این دو را اندازه بگیرید.

سپس، با استفاده از پیچ تنظیم B-Limit Screw یا Barrel Adjuster، که در بالای قرقره قرار دارد، فاصله بین دنده و قرقره را تنظیم کنید. اگر فاصله کمتر از حد مجاز باشد، با دو دست، به آرامی قرقره را به جلو و عقب حرکت دهید تا فاصله مناسب بین دنده و قرقره برقرار شود.

در نهایت، با بازگشت به دنده بزرگتر، مطمئن شوید که دنده به درستی کار می‌کند و بدون هیچ گونه مشکلی به دنده بعدی منتقل می‌شود.

 

 

تنظیم کشش سیم دنده

تنظیم کشش سیم دنده یکی از مهم‌ترین قسمت‌های تنظیم شانژمان دوچرخه است. کشش نامطلوب می‌تواند باعث کندی در تغییر دنده، گرفتگی یا رفتگی زنجیر شود. برای تنظیم کشش سیم دنده، می‌توانید از روش زیر استفاده کنید:

تنظیم کشش سیم دنده

حالت دنده را تغییر دهید: دنده را به حالتی تغییر دهید که بیشترین کشش را بر روی سیم دنده اعمال می‌کند، به عنوان مثال، اگر دنده روی دنده بزرگترین خودرو قرار دارد، آن را به دنده کوچکترین خودرو تغییر دهید.

بررسی کشش سیم دنده: سیم دنده را به دو طرف باز کرده و اطمینان حاصل کنید که سیم در حالت کشیده و کشش دارد.

خرید شانژمان عقب دوچرخه

تنظیم پیچ تنظیم شکمی: پیچ تنظیم شکمی یا Barrel Adjuster را در نزدیکی شیفتر و یا دسته دنده دوچرخه پیدا کنید. این پیچ اغلب در ناحیه‌ای قرار دارد که سیم دنده وارد شیفتر می‌شود. با چرخاندن پیچ تنظیم، می‌توانید کشش سیم دنده را تنظیم کنید.

تنظیم کشش سیم دنده: برای تنظیم کشش سیم دنده، با چرخاندن پیچ تنظیم، می‌توانید کشش سیم را تنظیم کنید. اگر کشش بیشتر از حد مجاز است، پیچ تنظیم را به جهت ساعتگرد چرخانده تا کشش کمتر شود و اگر کشش کمتر از حد مجاز است، پیچ تنظیم را به جهت عقربه‌های ساعت چرخانده تا کشش بیشتر شود.

بعد از تنظیم قرقره شانژمان، باید کشش سیم دنده را نیز تنظیم کرد. کشش سیم دنده بسیار مهم است زیرا اگر کشش زیاد باشد، شیفتر برای تغییر دنده به سختی عمل می کند و ممکن است دسته دنده نیز دچار خرابی شود. همچنین اگر کشش کم باشد، دنده به درستی تغییر نمی کند و ممکن است به درستی نشانگر دنده در شانژمان قرار نگیرد.

برای تنظیم کشش سیم دنده، ابتدا دنده را در کوچکترین خودرو قرار دهید. سپس دسته دنده را به کاملی تنظیم کرده و باز کنید. باید یک سری پیچ و مهره هایی را بین دسته دنده و سیم دنده ببینید. این پیچ ها را با یک دستگاه تنظیم کشش سیم دنده تنظیم کنید.

تنظیم کردن کشش سیم دنده به این صورت است که ابتدا باید دسته دنده را به حداکثر تنظیم کرد. سپس می توانید به وسیله یک کلید شیپوری کشش سیم دنده را تنظیم کنید. شما باید بین دسته دنده و شانژمان به دنبال یک سری شیپور باشید. شیپور باید بین دنده و شانژمان باشد و باید با کشیدن آن، کشش سیم دنده را تنظیم کنید. بازی کشش باید در حدود ۱-۲ میلی متر باشد.

بعد از تنظیم کشش سیم دنده، دسته دنده را دوباره بسته و تنظیمات را بررسی کنید. دنده را تغییر دهید و اطمینان حاصل کنید که دنده به درستی تغییر کرده است و نشانگر دنده نیز به درستی قرار گرفته است. در صورت لزوم، تنظیمات را دوباره تنظیم کنید تا دنده به درستی کار کند.

 

 

با تعویض دنده همراستایی قرقره شانژمان و خودروها را چک کنید

بله، با تعویض دنده باید همراستایی قرقره شانژمان و خودروها را چک کنید. برای این کار باید به محل قرارگیری دنده در شانژمان و محل قرارگیری آن در خودرو دقت کنید. برای تعویض دنده، ابتدا دنده را در محل قرارگیری آن در شانژمان باز کنید و دنده جدید را قرار دهید. سپس با توجه به مدل دوچرخه و شانژمان، به محل قرارگیری دنده در خودرو دقت کنید. برای بررسی همراستایی، باید دنده را بر روی کوچکترین خودرو قرار دهید و سپس با دوچرخه پیمایشی انجام دهید تا ببینید که دنده به درستی کار می کند و هیچ گونه مشکلی در همراستایی قرقره شانژمان و خودروها وجود ندارد. در صورت وجود هر گونه مشکل، باید تنظیمات لازم را انجام دهید.

همراستایی قرقره شانژمان و خودروها

 

 

تنظیم پیچ L-LIMIT SCREW

پیچ L-LIMIT SCREW یکی از پیچ های تنظیم شانژمان دوچرخه است که برای تنظیم حداقلی مکانیزم دنده عقب استفاده می شود. برای تنظیم این پیچ، می توانید از روش زیر استفاده کنید:

تنظیم پیچ L-LIMIT SCREW

قرار دادن دنده در خودرو: برای تنظیم پیچ L-LIMIT SCREW باید دنده را بر روی بزرگترین خودرو قرار دهید.

تنظیم مکان دنده: با استفاده از دسته دنده، دنده را به جایی ببرید که قرار است تنظیمات L-LIMIT SCREW انجام شود.

تنظیم پیچ L-LIMIT SCREW: با استفاده از یک متر، فاصله بین قرقره دنده و گیره دنده را اندازه بگیرید. سپس با چرخاندن پیچ L-LIMIT SCREW به سمت راست یا چپ، فاصله بین قرقره دنده و گیره دنده را تنظیم کنید.

بررسی تنظیمات: پس از تنظیم پیچ L-LIMIT SCREW، دوباره دنده را به حالت بزرگترین خودرو برگردانید و با دوچرخه پیمایشی کوتاهی انجام دهید تا از درستی تنظیمات مطمئن شوید.

توجه داشته باشید که تنظیمات پیچ L-LIMIT SCREW باید به گونه ای باشد که قرقره دنده به حداکثر فاصله خود از گیره دنده برسد، اما همچنین نباید به گونه ای تنظیم شود که قرقره دنده از گیره خارج شود.

 

پیچ تنظیم B-SCREW

پیچ تنظیم B-SCREW یا پیچ تنظیم شیب دنده عقب، مسئول تنظیم فاصله بین دنده عقب و قرقره شانژمان است. این پیچ تنظیم بر روی شانژمان دوچرخه قرار دارد و معمولا در بالای شانژمان یا در نزدیکی قرقره قرار دارد.

پیچ تنظیم B-SCREW

برای تنظیم پیچ B-SCREW، ابتدا دنده عقب را در موقعیت کوچکترین خودرو قرار دهید. سپس با استفاده از پیچ B-SCREW، فاصله بین دنده عقب و قرقره شانژمان را تنظیم کنید. برای انجام این کار، با چرخاندن پیچ به سمت راست یا چپ، فاصله را تنظیم کنید تا دنده عقب به درستی در هنگام تغییر دادن دنده با قرقره شانژمان هم‌راستا باشد.

همچنین باید توجه داشت که تنظیم پیچ B-SCREW باعث تغییر فاصله بین دنده عقب و قرقره شانژمان می‌شود و باید برای تنظیم دقیق فاصله، مراحل تنظیم قبلی (تنظیم قرقره و لیمیت‌ها) انجام شده باشند.

 

 

شانژمان شادوپلاس شیمانو برای دوچرخه های کوهستان

شانژمان شادوپلاس یا Shimano Shadow Plus یک نوع شانژمان دوچرخه است که برای دوچرخه‌های کوهستانی مناسب است. این شانژمان با کاهش وزن و افزایش عملکرد طراحی شده است و معمولاً در دوچرخه‌های مسابقه‌ای یا کوهستانی استفاده می‌شود.

شانژمان شادوپلاس شیمانو برای دوچرخه های کوهستان

از ویژگی‌های شانژمان شادوپلاس می‌توان به کاهش نویز و لرزش دنده، کاهش احتمال برخورد زنجیر با لاستیک دوچرخه و افزایش پایداری زنجیر در طول مسیر اشاره کرد. همچنین، این شانژمان با افزایش قدرت و دقت تنظیم دنده و کاهش فشار زنجیر بر روی دنده، موجب افزایش عمر زنجیر و دنده می‌شود.

برای استفاده از شانژمان شادوپلاس، باید به دو چیز دقت کرد. ابتدا باید مطمئن شوید که دسته دنده و شانژمان شادوپلاس هم‌خودرو هستند. سپس با استفاده از پیچ تنظیم شادوپلاس، فشار فنر را تنظیم کنید تا زنجیر به درستی در هنگام تغییر دادن دنده با شانژمان هم‌راستا باشد.

همچنین باید توجه داشت که تنظیم فشار فنر در شانژمان شادوپلاس بر اساس نوع دوچرخه و سبک سواری ممکن است متفاوت باشد و بهتر است برای تنظیم دقیقتر به کارشناس دوچرخه مراجعه کنید.

 

نظر خود را بنویسید